Search
CULTURAL EDUCATION
<<   1 2 >>   

Witold Jakubowski (red. nauk.)
Resumption
Price: 9.64 EUR

Jest to interdyscyplinarne kompendium wiedzy, wpisujące się znakomicie we współczesne debaty na temat roli edukacji i kultury w konstruowaniu różnorodnych „wersji tożsamości". A [...] pytania „kim być?", "jak żyć?", "jak wychowyw

See more       + Add to basket 
Dzierżymir Jankowski
Resumption
Price: 8.43 EUR

Książka włącza się w naukowe poszukiwania wiedzy o edukacji kulturalnej. Autor koncentruje się na edukacji kulturalnej rozumianej jako wychowanie do uczestnictwa w kulturze symbolicznej i wspomaganie wielostronnego rozwoju osobowego człowieka

See more       + Add to basket 
Janusz Gajda
Price: 9.64 EUR

Praca Pedagogika kultury w zarysie pomyślana została jako podręcznik akademicki i ma wszelkie szanse, żeby stać się publikacją zaliczaną do kanonu lektur na wielu kierunkach studiów humanistycznych, a przede wszystkim na kierunkach „peda

See more       + Add to basket 
Przemysław Paweł Grzybowski
New Release
Price: 12.06 EUR

Książka ukazuje problemy edukacji europejskiej w perspektywie zróżnicowania kulturowego. Wykorzystane w niej źródła pochodzą przede wszystkim z obszaru francuskojęzycznego. Jej przedmiotem są koncepcje edukacji europejskiej, głównie te, kt

See more       + Add to basket 
Janusz Gajda
New Release
Price: 6.00 EUR

Dwuczęściowa "Antropologia kulturowa" jest opracowaniem podręcznikowym przeznaczonym dla dydaktycznych potrzeb realizacji przedmiotu kształcenia pod tym samym tytułem a także samokształcenia osób zainteresowanych problematyką kultury. W zamy

See more       + Add to basket 
Janusz Gajda
New Release
Price: 6.78 EUR

Druga część podręcznika Antropologia kulturowa, zatytułowana:”Kultura obyczajowa początku XXI wieku” ukazuje proces zmian i ciągłości w kulturze w kontekście przeobrażeń obyczajowych. Punktem wyjścia rozważań jest kategoria c

See more       + Add to basket 
Przemysław Paweł Grzybowski
New Release
Price: 7.22 EUR

Edukacja międzykulturowa - przewodnik to opracowanie adresowane do badaczy, nauczycieli, uczniów i studentów oraz innych osób zainteresowanych zróżnicowaniem kulturowym w kontekście edukacyjnym. Zawiera definicje oraz historię ewolucji podsta

See more       + Add to basket 
Alicja Szerląg (red. nauk.)
Price: 8.43 EUR

Historyczny kontekst edukacji obywatelskiej bardzo mocno ekspono­wany jest w myśli pedagogicznej dotyczącej obywatelskości i wielokulturowości, przywołującej takie zagadnienia, jak dziedzictwo kulturowe danego narodu, świa­domość narodowego

See more       + Add to basket 
Alicja Szerląg (red. nauk.)
Price: 9.20 EUR

Książka wpisuje się w dyskurs swym przedmiotem czyniący edukację obywatelską. Walorem opracowania jest usytuowanie go w przestrzeni wielokulturowej i poszukiwanie odpowiedzi na pytania o to:...

See more       + Add to basket 
Mariola Szczepańska
Out of Print   

Książka skierowana jest do nauczycieli, studentów i pracowników naukowych kierunków pedagogicznych.
Alina Szczurek-Boruta
Price: 6.78 EUR

Książka wplata się w widoczną coraz wyraźniej w ostatnich latach tendencję do integracji osiągnięć różnych nauk o człowieku. Dostrzega przy tym „pograniczność” edukacji. Ukazuje płodność kategorii „tożsamość”

See more       + Add to basket 
Zbyszko Melosik
Price: 10.85 EUR

Prezentowana książka stanowi podsumowanie badań i analiz Autora dotyczących pedagogicznych i kulturowych kontekstów funkcjonowania – żyjących w krajach wysokorozwiniętych – mniejszości etnicznych i rasowych. Autor próbuje określi

See more       + Add to basket 
<<   1 2 >>   

682119 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus