Search
SPEECH THERAPY
<<   1 2 3 4 >>   

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
New Release
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
New Release
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna...

See more       + Add to basket 
Sazon-Brykajło Janina Jolanta
New Release
Price: 4.79 EUR

Książka rekomendowana przez PTD!!! Książka wprowadza w problem trudności dzieci w operowaniu kodem językowym, postrzeganych także jako źródło specyficznych trudności w uczeniu się, zagadnienia budzącego coraz większe zainteresowanie w

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Offer
Price: 34.87/29.54 EUR

KUPUJĄC CAŁĄ SERIĘ WYDAWNICZĄ OSZCZĘDZASZ 15%!!!: ZAPRASZAMY DO PROMOCJI

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
New Release
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna...

See more       + Add to basket 
Ewa Małgorzata Skorek
Price: 9.64 EUR

Praca adresowana jest do szerokiego grona czytelników - logopedów, studentów pedagogiki, psychologii i logopedii oraz rodziców i nauczycieli, a także do wszystkich tych, których łączy chęć poznania zjawiska znanego prawie wszystkim "ze słysz

See more       + Add to basket 
Anna Sołtys-Chmielowicz
New Release
Price: 7.22 EUR

Istnieje dość powszechne przekonanie, że nieprawidłowa wymowa głosek jest zaburzeniem mowy najprostszym do opisania i terapii. Jednak okazuje się, że zaburzenia artykulacji, najczęściej nazywane dyslalią, nie zawsze łatwo jest scharakteryzow

See more       + Add to basket 
Carl W. Dell Jr.
New Release
Price: 6.00 EUR

Jest to książka o praktyce terapii jąkania. Zawiera zbiór wypróbowanych metod pracy z dziećmi, możliwych do zastosowania w warunkach szkolnych. Opracowano je w trakcie kilkuletniego programu badań sponsorowanego przez Amerykańską Fundację Mo

See more       + Add to basket 
Grażyna Gunia
Price: 8.43 EUR

Książka adresowana jest do osób, które są zainteresowane problematyką kształtowania i terapii mowy dzieci niesłyszących. Kolejne rozdziały zawierają omówienie elementarnych zagadnień dla tych osób, które nie mają interdyscyplinarnego pr

See more       + Add to basket 
Anna Paluch, Elżbieta Drewniak-Wołosz, Lucyna Mikosza
New Release
Price: 6.78 EUR

Książka jest rezultatem wieloletnich doświadczeń Autorek, na co dzień zajmujących się terapią dzieci afatycznych. Zasadniczą część książki stanowi skala, będąca konkretną propozycją sposobu zbierania materiału służącego do oceny s

See more       + Add to basket 
Elżbieta Śnieżkowska-Bielak
New Release
Price: 4.36 EUR

Szanowny Czytelniku, Nauczycielu, Logopedo! Książeczka, którą bierzesz teraz do rąk, ma służyć Ci do pracy z dziećmi, do doskonalenia pięknego i poprawnego wymawiania przez nie polskich głosek oraz utrwalania ich pisowni...

See more       + Add to basket 
Kamila Waleszkiewicz
New Release
Price: 2.91 EUR

Książka jest niezastąpioną pomocą w zwalczaniu problemu z nauką czytania i pisania, który nie polega na tym, jak wielu sądzi, czy dziecko nauczy się czytać i pisać, lecz na tym, jakim sposobem i w jakim czasie to osiągnie...

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 4 >>   

682121 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus