Search
PSYCHOLOGY
<<   1 2 3 4 5 >>   

Agnieszka Chmielewska-Długosz
Price: 6.00 EUR

Autorka książki, czyniąc punktem odniesienia doświadczenia niemieckich pedagogów i nauczycieli w zakresie koleżeńskiego doradztwa, stara się odpowiedzieć na pytanie, na czym polega istota wspomnianej koncepcji sytuowanej tradycyjnie wśród me

See more       + Add to basket 
Małgorzata Kościelska
Price: 8.43 EUR

Co to jest odpowiedzialność? Małgorzata Kościelska w swojej książce poddaje gruntownej analizie to jakże często używane, ale niejednoznacznie rozumiane, a przy tym jakże ważne w dzisiejszych czasach słowo. Próbuje dotrzeć do jego właści

See more       + Add to basket 
Małgorzata Starzomska
Price: 7.22 EUR

Zadaniem książki jest wskazanie przykładów niezwykłej harmonii między słowem Bożym, a osiągnięciami psychologii współczesnej i, przynajmniej w pewnym stopniu, udowodnienie za ich pomocą, że współczesna psychologia może mieć „d

See more       + Add to basket 
Adam Grabowski
Price: 4.36 EUR

Książka ta jest jak dotąd jedynym w Polsce tak szerokim opracowaniem podejmującym zagadnienia związane z ambiwalencją postaw interpersonalnych, jej dynamiką i wyznacznikami. W teoretycznej części przedstawiono dotychczasowe prace nad tym zag

See more       + Add to basket 
Mieczysław Plopa (red. nauk.)
Out of Print   

Przełom drugiego i trzeciego tysiąclecia wyzwala refleksje nad różnymi obszarami życia człowieka, jego jakością, wyzwaniami, ale także zagrożeniami. Jaki będzie człowiek w trzecim tysiącleciu? Odpowiedź na to pytanie stanowi wyzwanie dla
Anna Dudak
Price: 7.22 EUR

Celem niniejszego opracowania jest diagnoza przygotowania samotnych ojców do roli rodzicielskiej. Autorka starała się odpowiedzieć na pytania: w czym ustępuje samotne ojcostwo samotnemu macierzyństwu? Co powoduje, że w sytuacji orzekania rozwodu

See more       + Add to basket 
Wioletta Radziwiłłowicz, Anita Sumiła (red. nauk.)
Price: 9.64 EUR

W książce przedstawiono biologiczne, psychologiczne i społeczne uwarunkowania najczęściej występujących zaburzeń u młodzieży w okresie dojrzewania – odżywiania się (anoreksja, bulimia), zespołu depresyjnego, zachowań agresywnych i a

See more       + Add to basket 
Maria Kielar-Turska (red. nauk.)
Price: 7.22 EUR

Niniejsza publikacja, zawierająca wykłady plenarne wygłoszone na XXXII Zjeździe Naukowym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, stwarza okazję do refleksji nad psychologicznymi problemami człowieka XXI wieku, z jakimi zetkną się psychologowie

See more       + Add to basket 
Jean Guichard, Michel Huteau
Out of Print   

Prezentowana publikacja stanowi kompendium wiedzy dla osób zajmujących się poradnictwem, zwłaszcza poradnictwem zawodowym. Praca w sposób syntetyczny przedstawia konteksty, teorie i metody poradnictwa zawodowego. Podkreśla, że we współczesny
Maciej Karwowski
Price: 10.85 EUR

Prezentowana publikacja podejmuje próbę odpowiedzi na pytanie: Jakie czynniki decydują o tym, że niektórzy wiodą udane i pełne sukcesów życie zawodowe, podczas gdy inni się borykają z rozmaitymi problemami? Do niedawna uważano, że czynniki

See more       + Add to basket 
Emilia Martynowicz (red.)
Out of Print   

Oddany do rąk Czytelników tom składa się z trzech części, z których pierwsza omawia wartości i relacje społeczne (podmiotowość osoby, inteligencja emocjonalna, relacje psychologiczne oraz zachowania osób w sytuacji pokrzywdzenia, a także p
Aneta Chybicka
Price: 9.64 EUR

Jest to książka praktyczna, przeznaczona dla osób, które same chcą rozwinąć umiejętności twórczego myślenia lub stawiają pierwsze kroki w roli trenerów i moderatorów warsztatów twórczego myślenia. Duży pożytek z publikacji odniosą t

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 4 5 >>   

553510 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus