Search
BOOKS IN THE ENGLISH VERSION

Title: Social Rehabilitation, Care and Education in Postmodern World

Price: 6.00 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Anetta Jaworska, Danuta Apanel (red.)

ISBN number: 978-83-7587-188-3

Technical information: First edition, Cracow 2009, Format: 160 × 235mm, 158 pages, Paperback, Glued binding, Foil, Matt paper

English version of book

The considerations presented in this book apart from educational problems include broader contexts of social reality, incorporating the area of care of the elderly and issues of social rehabilitation for the ones towards whom other educational measures have so far proved ineffective.

The first part of the book contains theoretical considerations about the contemporary social reality and the possibilities of carrying out constructive changes in it.
 
The second part of this book contains reports from social research. The presented studies underscore certain problems of the contemporary student governments.
 
It seems that this book can become a source of new questions and quests in the field of science but, first and foremost, educational, care and rehabilitational practice.
 
 
 
Rozważania przedstawione w książce poza problematyką edukacyjną dotykają szerszego kontekstu rzeczywistości społecznej, w tym kwestii opieki nad osobami starszymi oraz sprawy rehabilitacji socjalnej tych, wobec których inne działania edukacyjne okazały się nieskuteczne.
 
Pierwsza część pracy zawiera teoretyczne rozważania dotyczące współczesnej rzeczywistości społecznej oraz możliwości wprowadzenia do niej konstruktywnych zmian.
 
W drugiej części publikacji przedstawiono raport z badań społecznych. Zaprezentowane studia podkreślają pewne problemy współczesnych samorządów studenckich.
 
Niniejsza książka może się stać źródłem nowych pytań i poszukiwań w kwestii nauki, ale przede wszystkim praktyki edukacyjnej, opiekuńczej i rehabilitacyjnej.

 

 


 

Book is available in electronic version on your site

 

 


Look:

Back
Back to News
670613 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus