Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Dziecko w świecie muzyki

Coming Soon:   V 2010


Rate a book
Author: Bronisława Dynmara (red.)

ISBN number: 978-83-7587-241-5

Technical information: Wydanie II, Kraków 2010, Format B5, Objętość ... strony, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Jest szósta pozycją z unikalnej serii Nauczyciele-Nauczycielom. Jej celem jest kształtowanie wrażliwości na dźwięki wszelkiego rodzaju, na muzykę codziennego życia w świecie ludzi, przyrody i sztuki.

Część pierwsza „Świat pełen muzyki” służy głównie kształtowaniu wrażliwości na bogactwo, różnorodność i piękno świata, w którym cisza stanowi swoiste dopełnienie, konieczna pauzę, „tło” dla muzyki i słowa.

 Część druga „Bliżej instrumentów i pieśni” przybliża bogactwo dziecięcego instrumentarium, dzieje, budowę i funkcje instrumentów muzycznych, metody i cele gry na fortepianie oraz wartości pieśni ludowych w procesie wychowania dziecka, w rozwijaniu jego indywidualności i cech prospołecznych.

 Część trzecia dotyczy muzyki w szkole i wyczerpująco ujmuje różne cechy oraz wartości muzycznej edukacji integralnej dziecka. Akcentuje jej związki z tradycją i współczesnością. Przedstawia związki pomiędzy muzyką a plastyką oraz terapeutyczne i relaksacyjne właściwości zajęć prowadzonych z wykorzystaniem odpowiedniej muzyki.

 Część czwarta „Kreacyjne, społeczne i kulturotwórcze aspekty muzyki i muzykowania” wprowadza odbiorcę w szerokie tło działań muzycznych ukazując ich związki z innymi działaniami twórczymi, z zabawą i dziedzictwem kulturowym środowiska. Jak każdy z tomów zawiera antologię tekstów.

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 


Look:

Back
Back to Coming Soon
670652 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus