Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS

Title: Nauczyciel a uczeń z ADHD

Coming Soon:   IX 2010


Rate a book
Author: Wanda Baranowska

ISBN number: 978-83-7587-153-1

Technical information: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 192 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Choć ADHD jest najczęściej rozpoznawanym zaburzeniem rozwojowym u dzieci i młodzieży, to trudno odnaleźć w literaturze ślady analiz funkcjonowania ucznia z tym zaburzeniem, na tle zewnętrznych czynników środowiskowych. Skupianie uwagi na istocie ograniczeń dziecka podtrzymuje stereotypowe ocenianie go, jako „nieprzystosowanego społecznie”, z jednoczesnym przypisywaniem mu intencjonalności działania.
               Książka jest wynikiem poznawczego poszukiwania ucznia z ADHD  w przestrzeni szkolnej, w której odnajdujemy także osoby nauczycieli, z ich osobistymi nastawieniami i ograniczeniami. Na tle medycznej, psychologicznej i pedagogicznej wiedzy o tytułowym zaburzeniu, treść książki, ukazując wyniki przeprowadzonych badań, wyjaśnia pewien łańcuch Our http://www.mixcity.com/c.php?p=Replica-Ball-Watch.htmlhttp://www.mixcity.com/c.php?p=Patek-Philippe-Replica-Watches.htmlbreitling replicahttp://www.mixcity.com/c.php?p=Audemars-Piguet-replica.htmlhttp://www.mixcity.com/c.phpcheap patek philippe replica is just what you are looking for.
przyczynowo- skutkowy, oscylujący pomiędzy możliwościami i ograniczeniami ucznia z ADHD a nauczycielską percepcją jego problemów, która modyfikuje konkretne rozwiązania w szkolnej empirii. Co więcej, treść książki sygnalizuje mechanizm generowania określonych zachowań uczniów z ADHD pod wpływem szczególnego sposobu nauczycielskiego spostrzegania.

Czytelnik, szczególnie pedagog, nauczyciel, po zapoznaniu się z treścią książki ma szansę ustalić obiektywne źródła oceniania uczniów z ADHD. Odnajdzie również w książce wskazówki do zmiany niepożądanych, choć niezamierzonych, osobistych nastawień.

 Back
Back to Coming Soon
670649 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus