Search
Reprints

Bronisława Dymara, Alina Górniok-Naglik, Jadwiga Uchyła-Zroski
New Release
Reprint:   IX 2010

Książka stanowi pewien fenomen w pedagogice. Łączy bowiem problematykę zabawy z mniej uchwytnymi kategoriami radości i szczęścia, które są rozpatrywane w kontekście literatury i muzyki. Publikacja, będąca 17. tomem serii „Nauczyciel
Sławomir Sztobryn, Jerzy Semków (red.nauk.)
Reprint:   IX 2010

W prezentowanej publikacji grono naukowców starało się udzielić odpowiedzi na dwa nadrzędne pytania: w jakim zakresie i stopniu środowisko pedagogów uczestniczy w dialogu z edukacyjną przeszłością oraz w jakiej mierze historycy oświaty i wy
Piotr Długosz
Reprint:   VIII 2010

Obszar zainteresowań badawczych Autora obejmuje pogranicze Polski, a dokładniej, młodzież owo pogranicze zamieszkującą. Z analiz wynika, że badana młodzież ma pewien potencjał, który należy wykorzystać do rozwoju lokalnej społeczności.
Ewa Spałek, Maria Bilińska
Reprint:   VIII 2010

Książka adresowana jest dla wychowawców w przedszkolach oraz rodziców dzieci 5-6 letnich. Zawiera zarówno kolorowe obrazki z przedmiotami do nazwania oraz historyjki do opowiedzenia...
Joanna Laskowska
Reprint:   VIII 2010

Treść książki odnosi się do problemu aktywności twórczej dziecka, do jej stymulowania oraz do rozbudzenia dziecięcej inwencji twórczej. Autorka starała się udowodnić, że dziecko w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym potrafi wypowiedzieć
Mariola Bidzan
Reprint:   VIII 2010

Większość par posiadanie dziecka traktuje jako sprawę oczywistą. Diagnoza niepłodności zwykle jest nieoczekiwana i dla obojga partnerów jest sytuacją bardzo obciążającą emocjonalnie. Z tego względu problem należy jak najszybciej skonsu
Wilfried Lippitz
Reprint:   X 2010

Krzyżowanie się filozofii z pedagogiką, względnie nauką o wychowaniu, należy w Niemczech do tradycji obu dyscyplin.
Bożena Muchacka przy współpracy Wiesławy Kogut (red. nauk)
Reprint:   X 2010

Książka zawiera dyskusję teoretyków na temat kształcenia nauczycieli przyszłej szkoły, opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych, pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świat
Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska
Reprint:   X 2010

Od 1999 roku, zgodnie z założeniami reformy edukacji, edukację wczesnoszkolną określa się jako zintegrowaną. Hasło to – wielokrotnie wymieniane – w dokumentach reformy nie jest bliżej scharakteryzowane i sprecyzowane. Konsekwencje
Bogusław Śliwerski
Reprint:   X 2010

Publikacja powstała jako dopełnienie wcześniejszych studiów Autora nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania. Książka nie ma charakteru badań historycznych, gdyż zakres analizowanego rozwoju myśli pedagogicznej ma niedługą historię,
Beata Maj
Reprint:   X 2010

Przeobrażenia środowiska życia współczesnego człowieka dokonują się szybciej niż zdolności przystosowawcze ludzkiego organizmu. Nieustannie modernizowana i usprawniana przez niego rzeczywistość zdaje się wymykać spod jego kontroli. R
Mieczysław Łobocki
Reprint:   XII 2010

Zapraszamy do przeczytania recenzji (http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com): Czytając tę książkę zastanawiałam się jakim cudem udało mi się, nie zgłębiając jej, skończyć studia i napisać prace. Pewnie gdzieś kiedyś ja prz


690634 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus