Search
Out of Print
<<   1 2 3 ... 19  >>   

Beatrix Podolska
Out of Print   

Proponowana pozycja wydawnicza: "RYTMIKA DLA DZIECI" stawia sobie za cel rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka. Całość obejmuje 120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych w sposób systematyczny z uwzględnieniem stopnia trudnoś
Bronisław Grulkowski
Out of Print   

Problematyka określana pojęciami „być” i „mieć” jest podejmowana w różnym znaczeniu i w ramach różnych teorii, w wielu dziedzinach ludzkiego poznania. Zajmowali się nią filozofowie, teologowie, socjologowie, pedagodzy
Sabina Pawlas-Czyż
Out of Print   

Przedmiotem podjętych przez Autorkę badań była problematyka dotycząca nadawcy w procesie komunikowania masowego czyli dziennikarza-publicysty, a przede wszystkim jego opinii, wyobrażeń na temat funkcjonowania w roli polityka zarówno kobiet,
Krzysztof Kalka
Out of Print   

Niniejsza książka ma cel przede wszystkim dydaktyczny: wprowadzenie w historię filozofii. W ostatnich latach ukazało się w języku polskim kilka podobnych podręczników. Ta pozycja jest tylko jedną z wielu...
Franciszek Bereźnicki
Out of Print   

Jest to podręcznik, który ujmuje podstawowe i najważniejsze umiejętności dydaktyczne pracy nauczyciela w szkole ogólnokształcącej. Bardzo liczne przypisy umożliwiają Czytelnikowi samodzielną weryfikację przedstawionych poglądów...
Rada redakcyjna: Dymara B., Karafka J., Korzeniowska W., Kupka J., Lukášová-Kantorková H., Michałowski S.Cz., Murzyn A., Šimičková H.
Out of Print   

Pierwszy tom serii „Dialog bez granic” zatytułowany: Wspólnota dziedzictwa kulturowego ma na celu ukazanie wartości łączących pokolenia. Stanowią je różnego typu dobra kultury, które...
Mariola Jąder
Out of Print   

Prezentowany program jest jedynym programem z zakresu stymulowania twórczości dzieci przedszkolnych, chociaż z powodzeniem mogą korzystać z niego nauczyciele klas początkowych. Stanowi integralną całość z książką „Krok...w kierunku k
Dorota Probucka (red. nauk.)
Out of Print   

Zapraszamy do przeczytania recenzji (http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com): Książka jest zbiorem referatów wygłoszonych na II Ogólnopolskim Forum Etycznym, które odbyło się w czerwcu 2006 roku w Krakowie. Teksty poświęcone są
Sławomir Sztobryn, Małgorzata Miksza (red. nauk.)
Out of Print   

Tematem książki jest historyczny i współczesny dorobek odradzającej się w Polsce dziedziny badań pedagogicznych, jaką jest filozofia wychowania. Zamysłem autorów było postawienie – po raz pierwszy – pytania o stan badań oraz (sy
Helena Wrona-Polańska (red. nauk.)
Out of Print   

Monografia, którą oddajemy do rąk Czytelnika, zawiera prace na temat zdrowia, stresu i choroby z perspektywy psychologicznej, autorstwa reprezentantów różnych ośrodków naukowych w Polsce. Książka składa się z czterech części. Część pi
Mariola Bidzan
Out of Print   

Monografia Marioli Bidzan jest dziełem z zakresu psychologii lekarskiej. Autorka podjęła temat bardzo ważny poznawczo i użyteczny społecznie. W Polsce około 4-6 mln osób cierpi na nietrzymanie moczu z różnych przyczyn. Należy uzmysłowić so
Krzysztof Rubacha (red. nauk.)
Out of Print   

Jeśli na przedmiot pedagogiki spojrzymy z wewnętrznej perspektywy – perspektywy dyscypliny, to zaktywizujemy kilka problemów wymagających rozstrzygnięcia. Po pierwsze, historyczne zmiany, jakim podlegał przedmiot badań od chwili powstan
<<   1 2 3 ... 19  >>   

682120 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus