Search
Our Authors
Search by Author
<<   1 2 3 ... 47  >>   


...

Adamek Irena
Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki Przedszkolnej i Szkolnej oraz kierownika Katedry Pedagogiki Wczesnoszkolnej W kręgu zainteresowań naukowych: dydaktyka, pedeutologia, edukacja zintegrowana. Autorka ponad 100 publikacji, w tym monografii: Umiejętności dydaktyczne nauczyciela klas I – III (1988); Praktyka rozwojowa w wychowaniu małego dziecka (1996, 1998); Przygotowanie dzieci do szkoły w rozwijającym się systemie wychowania przedszkolnego na ziemiach polskich (II polowa XIX wieku – do 1918 roku ( ...

Adamska-Staroń Monika
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Instytucie Pedagogiki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Jej zainteresowania koncentrują się wokół problematyki podmiotowości człowieka we współczesnym świecie, humanistycznej edukacji, edukacji „do” i „przez” sztukę, edukacyjnych aspektów wybranych fenomenów kultury popularnej, samodoskonalenia się człowieka, co znajduje odzwierciedlenie w jej publikacjach. Autorka poszukuje nowych interpretacji myśli i artystycznej ekspresji własnej wyobraźni, jest animatorką działań edukacyjnych (podejmowanych w ramach prowadzenia takich przedmiotów, AK: pe ...

Aksamović Ewa
nauczycielka gimnazjum w Sieprawiu. W 2003 r. rozpoczęła współpracę z zespołem Noro Lim. Jest w nim wokalistką oraz autorką większości tekstów piosenek. Zespół wydał do tej pory dwie płyty. Co roku współorganizuje koncerty poezji śpiewanej w Starym Kościele w Sieprawiu, cieszące się coraz większym zainteresowaniem. W roku 2007 wydała swój pierwszy tomik poezji "Z innej strony". W 2007 r. otrzymała nagrodę Towarzystwa Kresowego w I Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Lwowskiej w Krakowie, w 2008 roku zaś – Nagrodę Starosty Myślenickiego w Dziedzinie Kultury z ...

Albinowska Anetta
Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Od 2000 roku pracuje w Przedszkolu Miejskim nr 106 w Łodzi z dziećmi od 3. do 6. roku życia metodą Montessori. Cały czas doskonali swój warsztat: ukończyła kurs pedagogiki M. Montessori oraz pedagogiki integralnej oraz studia podyplomowe w zakresie pedagogiki wychowawczo-opiekuńczej na Uniwersytecie Łódzkim. Jest liderem zespołu metodycznego do spraw pedagogiki M. Montessori. ...

Andrukowicz Wiesław
Tytuł naukowy: doktor Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Uniwersytet Szczeciński - adiunkt Specjalizacja: teoria kształcenia integralnego Najważniejsze publikacje: 1. Antycypacja kierunku i modelu edukacji (1994) 2. Dydaktyka wartości, faktów i sposobów działania (1995) 3. Edukacja w ponowoczesności (1997) 4. Wokół fenomenu i istoty twórczości (1999) 5. Edukacja integralna (2001) Inne osiągnięcia: Autor 8 ...

Andrychowska-Biegacz Jadwiga
Jadwiga Andrychowska-Biegacz.- z racji wykształcenia jakie posiada zajmuje się muzyką, muzykoterapią, terapią kreatywną oraz pedagogiką specjalną. Autorka wielu książek, m.in.: Skarbnica pomysłów na odświętne okazje Hymny Flagi Godła Gry i zabawy rozwijające dla dzieci młodszych : 50 przykładów zajęć do praktycznego wykorzystania SZTUKA : klasa I : poradnik metodyczny dla nauczycieli nauczania początkowego Śpiewajmy z Andersem ...

Antoszewska Beata
Doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. Wcześniej pracowała jako pedagog w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz rehabilitacji neurologicznej. Wybrana bibliografia: Podstawy integracji osób niepełnosprawnych, „Auxilium sociale. Wsparcie społeczne” 2001, nr 2. Integracja – to nas dotyczy [w:] Kazanowski Z., Osik-Chudowolska D. (red.), Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych, Lublin 2003. Opieka paliatywna wyzwaniem dla pedagogiki specjalnej [w:] Górniewicz E., ...

Apanel Danuta
- doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. - absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu; Obecnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Opiekuńczo- Wychowawczej Akademii Pomorskiej w Słupsku. Jednocześnie pełni funkcję dyrektora Instytutu Pedagogiki. Zajmuje się problematyką opieki i wychowania dzieci i młodzieży w kontekście historycznym oraz teorią i praktyką kształcenia integracyjnego w Polsce. Jest autorką monografii „Instytucjonalna opieka całkowita nad dzieckiem na Pomorzu Środkowym w latach 1945- 1975”, współredaktorem jednej mon ...

Arusztowicz Barbara
Absolwentka rehabilitacji w Medycznym Studium Zawodowym w Konstancinie, studiów magisterskich z pedagogiki specjalnej, wydział przewlekle chorych i kalekich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, a także studiów podyplomowych z surdologopedii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. 27 lat pracowała z dziećmi niepełnosprawnymi ruchowo w Stołecznym Centrum Rehabilitacji w Konstancinie, gdzie przez ostatnie 14 lat była szefem rehabilitacji oddziału dziecięcego. ...

Badura-Strzelczyk Gabriela
Tytuł naukowy: magister Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 29 w Opolu - nauczyciel nauczania początkowego Specjalizacja: pedagogika Marii Montessori – dyplom AMI, nauczanie początkowe Najważniejsze publikacje: Pomóż mi zrobić to samemu. Jak wykorzystać idee Marii Montessori we współczesności Cechy osobowości dzieci prowadzonych metodą tradycyjną i Marii Montessori Inne osiągnięcia: Zamknięcie przewodu doktorskiego; Autorka prowadzi pierwszą w Polsce klasę pracującą w oparciu o pedagog ...

Balukiewicz Małgorzata
Doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim. Głównymi kierunkami jej badań są:organizacja i warunków działania pedagogicznego w ujęciu historycznym; wkład środowisk kresowych Drugiej Rzeczypospolitej w rozwój polskiej pedagogiki specjalnej; funkcje zawodowe nauczyciela szkoły specjalnej oraz jego kwalifikacje osobowościowe; szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich pod zaborami i w czasach Drugiej Rzeczypospolitej. Do najważniejszych publikacji autorki można zaliczyć: Protektoraty lwo ...

<<   1 2 3 ... 47  >>   

682110 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus