Search
Our Authors
Search by Author

Dymara Bronisława

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, emerytowany pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie, nauczycielka, propagatorka innowacji w nauczaniu i autorka serii wydawniczej pt. "Nauczyciele - nauczycielom".

Mimo że już od kilku lat jest na emeryturze, nadal prowadzi seminaria dla studentów i dla MEN ocenia podręczniki do języka polskiego.

Utrzymuje kontakty ze środowiskiem polskim na Ukrainie i Białorusi.

 

 

 
Look:
Return to home page
Return to our authors
670664 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus