Search
Our Authors
Search by Author

Rostowska Teresa

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego. Kierownik Zakładu Badań nad Rodziną i Jakością Życia w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Organizatorka wielu konferencji ogólnopolskich oraz sympozjów naukowych. Przedstawiciel krajowy International Academy of Family Psychology.

Autorka wielu prac naukowych – kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
553830 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus