Search
Our Authors
Search by Author

Błeszyński Jacek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pracuje w Katedrze Pedagogiki Specjalnej, kierownik Pracowni Badań nad Niepełnosprawnością Złożoną oraz Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej w Łodzi. Inicjator powstania Oddziałów Krajowego Towarzystwa Autyzmu w Słupsku i Toruniu. Z jego też inicjatywy powstała w Toruniu Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Osób Autystycznych i o Cechach Autyzmu, której jest kierownikiem.

Kierownik Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Kwidzynie w latach 1997-1999 oraz założyciel Diecezjalnego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Toruniu (do 2004).

Główne zainteresowania badawcze dotyczą wspierania rozwoju i funkcjonowania sporego osób z głęboką niepełnosprawnością.

Pozycje zwarte wydane przez autora:

1.      J. Błeszyńskiego, D. Baczały, J. Binneesela (red.) (2008) Historyczne dyskursy nad pedagogiką specjalną WSEZ, Łódź.

2.      Błeszyńskiego J.J. (red.) (2006, 2008) Alternatywne i wspomagające metody komunikacji Impuls, Kraków

3.      Małswski J., Szot Z., Błeszyński J. (2006) Terapia ruchowa a rozwój komunikacji osób autystycznych, AWFiS, Gdańsk

4.      Błeszyński  J. J. (2005) Rodzina jako środowisko osób z autyzmem. Aspekt wychowawczo-terapeutyczny, Wyd. UMK, Toruń.

5.      Błeszyński  J. J. (2003, 2005) Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych, Impuls, Kraków wyd. II.

6.       Błeszyński  J. (red.) (2004, 2005, 2009) Terapie wspomagające rozwój osób z autyzmem, Impuls, Kraków.
Look:
Back to content
Return to our authors
553500 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus