Search
Our Authors
Search by Author

Jakubowski Witold Jakubowski Witold

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na stanowisku adiunkta w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się problematyką edukacji kulturalnej oraz zagadnieniami z pogranicza kultury współczesnej i pedagogiki.

Jest autorem kilku książek oraz szeregu artykułów opublikowanych w czasopismach i pracach zbiorowych.
Look:
Back to content
Return to our authors
682098 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus