Search
Our Authors
Search by Author

Nowicka Agnieszka

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, o specjalności: pedagogika specjalna. Specjalizuje się także w rewalidacji. Pracownik Zakładu Opieki, Terapii i Profilaktyki Społecznej Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Zielonogórskim

Rozprawa doktorska obejmowała zagadnienie Psychospołecznej integracji dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=110683&lang=pl

 

 

 
Look:
Back to content
Return to our authors
682105 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus