Search
Our Authors
Search by Author

Zych Adam Alfred

Dr hab. Adam A. Zych (ur. 1945) psycholog i pedagog, emerytowany profesor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Główne dziedziny zainteresowań naukowych: gerontologia społeczna, a zwłaszcza geragogika specjalna, oraz psychologia, w szczególności psychologiczna problematyka światopoglądu, psychologia religii i tanatopsychologia. Ważniejsze prace zwarte: Światopogląd współczesnej młodzieży akademickiej. Warszawa: PWN, 1983; Być sobą nawet przeciw sobie. Szkice o młodzieży współczesnej. Warszawa: MAW, 1988; Człowiek wobec starości. Szkice z gerontologii społecznej. Warszawa: "InterArt", 1995, nowe wyd. Katowice: Wyd. Nauk. "Śląsk", 1999; Słownik gerontologii społecznej. Warszawa: "Żak", 2001; The living situation of elderly Americans of Polish descent in Chicago. Wrocław: Wyd. Nauk. DSWE, 2005; Narodziny nowego wieku. Eseje, felietony i szkice. Wrocław: Ofic. Wyd. Atut, 2005 oraz Przekraczając "smugę cienia". Szkice z gerontologii i tanatologii. Katowice: Wyd. Nauk. "Śląsk", 2009. Odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej i Medalem Miasta Oświęcimia. Jest pięciokrotnym laureatem indywidualnych nagród resortu edukacji i szkolnictwa wyższego oraz nagrody i wyróżnień Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Adres elektroniczny: aazych@poczta.onet.pl.
Look:
Back to content
Return to our authors
682090 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus