Search
Our Authors
Search by Author

Ks. Bronisław Grulkowski

 

ks. Bronisław Grulkowski (1961-2008)

 

doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Ukończył Gdańskie Seminarium Duchowne i przyjął święcenia kapłańskie. Pracował w parafiach: Chrystusa Króla w Gdańsku i św. Jadwigi w Nowym Porcie oraz w parafii św. Faustyny Kowalskiej w Rotmance. 

Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora. Wykładowca psychologii w Gdańskim Seminarium Duchownym, Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym w Gdyni, a także w Elbląskim Seminarium Diecezjalnym, często gościnnie wykładał w Kolegium św. Tomasza w Kaliningradzie.

Jego pasje to: psychologia, wycieczki rowerowe.

Zmarł śmiercią tragiczną 8 lipca 2008 roku w okolicach Irkucka w Rosji.
Back to content
Return to our authors
553490 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus