Search
Our Authors
Search by Author

Krzywosz-Rynkiewicz Beata

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Członek Executive Committee międzynarodowego stowarzyszenia CiCea i Komitetu Naukowego Europejskiej Fundacji Nauki.

Od wielu lat zajmuje się zagadnieniami rozwoju społecznego i osobowego.

Obecnie kieruje dwoma międzynarodowymi programami edukacyjnymi i badawczymi. Ponadto aktywnie działa na rzecz praktycznego wykorzystania wiedzy psychologicznej zarówno w edukacji, jak i w biznesie.

Jest autorką bądź współautorką ponad 30 artykułów naukowych i 3 książek.
Look:
Return to home page
Return to our authors
670603 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus