Search
Our Authors
Search by Author

Winiarska Justyna

absolwentka Wydziału Polonistyki  UJ, gdzie obecnie pracuje -  zajmuje się teorią języka i sztuką komunikowania.

Oprócz prac naukowych opublikowała zbiór „Wiersze na cztery łapy i ogon”. W pierwszym numerze „Bluszcza” (październik 2008) ukazał się fragment jej opowiadań pt. „Oskar”.

Miłośniczka wszystkich stworzeń małych i dużych.
Look:
Back to content
Return to our authors
590404 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus