Search
Our Authors
Search by Author

Karkowska Magda

doktor nauk humanistycznych, nauczyciel dyplomowany, adiunkt na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego oraz wykładowca łódzkich uczelni niepublicznych.Zainteresowania naukowe:społeczne problemy edukacji, kultura współczesna i jej przemiany, problematyka gender w edukacji i wychowaniu, jakościowe metody badań społecznych.
Autorka czterech  publikacji książkowych:Przemoc w szkole – wraz z W Czarnecką (Kraków,Impuls, 2000), Uczeń i nauczyciel.Interakcje a wartości w klasie szkolnej (analiza etnograficzna ) (Kraków, Impuls, 2005), Socjologia wychowania –wybrane elementy. Mechanizmy socjalizacji i edukacja szkolna( wyd nauk WSHE, Łódź 2007, 2009)i Kultura-socjalizacja -tożsamość  wraz z T .Skalskim (Kraków, Impuls ,2010) oraz kilkunastu artykułów w czasopismach i pracach zbiorowych.

Obecnie przygotowuje rozprawę habilitacyjną poświęconą uwarunkowaniom kształtowania tożsamości młodzieży.

Prywatnie kolekcjonerka perfum, miłośniczka książek, kotów wszelkiej maści i rozmiarów oraz  nadmorskich plaż.   

 
Look:
Back to content
Return to our authors
553497 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus