Search
Our Authors
Search by Author

Drąg-Bylica Mariola

Absolwentka filologii polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny). Zainteresowania muzyczne (ukończenie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia - specjalność gra na flecie).Wyreżyserowanie kabaretu literackiego Kobieta po raz pierwszy, udział z grupą uczennic w Festiwalu Kultury Szkolnej XVI LO (II miejsce). Od wielu lat pracuje w szkole jako nauczyciel języka polskiego (szkolnictwo publiczne i niepubliczne), prowadząc m.in warsztaty literackie małych twórców. Tego typu twórczość została wydana w postaci tomików poezji i prozy uczniowskiej: Marzenia są bezcenne (1996r.- Społeczna Szkoła Podstawowa nr 5 STO) i Słowem malowane (2008r. Szkoła Podstawowa nr 85). Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ukończenie kursu kwalifikacyjnego z zakresu terapii pedagogicznej, 2006r.) Współpraca z: Ogólnopolską Stacją Radiową RMF FM jako redaktor serwisu tematycznego·nowojorskim zwutygodnikiem Głos -publikacje· Katedrą Pedagogiki AP w Krakowie - funkcja tzw. nauczyciela ćwiczeniowego (obecnie Uniwersytet Pedagogiczny)
Look:
Return to home page
Return to our authors
670651 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus