Search
Our Authors
Search by Author

Charkowska Katarzyna

absolwentka pedagogiki społecznej Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Od roku 2009 doktorantka w Katedrze Pedagogiki Społecznej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie pedagogiki społecznej oraz resocjalizacyjnej (patologie i dewiacje seksualności człowieka, patologie społeczne oraz społeczno-kulturowy wpływ na istnienie i znaczenie płci).
Look:
Return to home page
Return to our authors
670654 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus