Search
Our Authors
Search by Author

Baranowska Wanda

-         w latach 1984-2003 nauczyciel kształcenia zintegrowanego

-         od 2002 roku nauczyciel akademicki

-         edukator przez problemy i projekty

-         edukator e-learningu

-         od 5 lat prowadzi poradnictwo pedagogiczne na rzecz rodzin z dziećmi z dysfunkcjami i zaburzeniami rozwoju

-         prowadzi szkolenia dla nauczycieli

 
Look:
Return to home page
Return to our authors
670608 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus