Search
Our Authors
Search by Author

Bęczkowska Krystyna Krystyna Bęczkowska: urodziła się 1 stycznia 1940 r. w Zawichoście (powiat sandomierski). Ukończyła studia magisterskie i podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Przez wiele lat pracowała jako nauczycielka języka polskiego w szkolnictwie podstawowym i średnim jako nauczyciel-bibliotekarz.
Obecnie jest na emeryturze. Mieszka w Tarnobrzegu. Oprócz licznych artykułów dla dorosłych i o dzieciach, wierszy w czasopismach, ośmiu tomików poezji dla dorosłych, książki „Głos żywych kamieni" (wiersze, opowiadania, wspomnienia), sześciu rozpraw naukowych, wydała książeczki dła dzieci: „Dzieci i Świat" (Kielce 1988)(wiersze, opowiadania), „O czym mruczy kotek Karolek" (Sandomierz 2002)(wiersze i opowiadania).Look:
Back to content
Return to our authors
590404 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus