Search
Our Authors
Search by Author

Gaweł-Luty Elżbieta

profesor nadzwyczajny w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Akademii Podlaskiej w Siedlcach.

Autorka 15 publikacji, 80 artykułów oraz wielu recenzji naukowych. Wypromowała cztery prace doktorskie.

Jej szczególne zainteresowania obejmują problematykę relacji interpersonalnych oraz zagadnienia związane z kształtowaniem tożsamości społecznej.

 
Look:
Back to content
Return to our authors
553513 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus