Search
Our Authors
Search by Author

Długosz Piotr

doktor socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca Uniwersytetu Rzeszowskiego i Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Swoje zainteresowania badawcze koncentruje na socjologii młodzieży, socjologii zmian społecznych, socjologii edukacji.

Autor licznych artykułów i książek, m.in.: Młodzież Podkarpacia w III Rzeczypospolitej, Kraków 2005; Trauma wielkiej zmiany na Podkarpaciu, Kraków 2008.

 

 
Look:
Back to content
Return to our authors
553499 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus