Search
SOCIOLOGY
<<   1 2 >>   

Marta Godzwon
New Release
Price: 4.79 EUR

The book raises very important subject of the involvement of young women in sphere of sex business, i.e. work in sex phone and video sex chats. The author from the very beginning put the question whether a person taking up such kind of job can be accou

See more       + Add to basket 
Piotr Długosz
Reprint:   VIII 2010

Obszar zainteresowań badawczych Autora obejmuje pogranicze Polski, a dokładniej, młodzież owo pogranicze zamieszkującą. Z analiz wynika, że badana młodzież ma pewien potencjał, który należy wykorzystać do rozwoju lokalnej społeczności.
Anna Kurzeja
Resumption
Price: 7.22 EUR

Książka omawia problem dzieci ulicy z wszechstronnej perspektywy – zarówno teoretycznej, jak i praktycznej. W książce podjęto trud uporządkowania i zebrania dotychczasowego dorobku na ten temat. Na podstawie literatury przedmiotu p

See more       + Add to basket 
Edyta Mianowska
Price: 7.22 EUR

Problematyka podjęta w książce dotyczy strategii społecznego uczestnictwa młodzieży, czyli zagadnień związanych z kreowaniem przez dorastających swojej społecznej biografii. Przy czym w głównym nurcie rozważań znajdują się strategie spo

See more       + Add to basket 
Marek Walancik
New Release
Price: 8.43 EUR

Prezentowana pozycja charakteryzuje siły zbrojne jako instytucję społeczną w obowiązującym systemie prawnymi i zachodzącymi w niej przeobrażeniami po 1989 roku...

See more       + Add to basket 
Karolina Królikowska
Price: 6.78 EUR

Przeglądając literaturę przedmiotu, można odnieść wrażenie, że coraz większe zainteresowanie budzi tzw. podejście partycypacyjne do zarządzania zasobami środowiska. Ma ono niewątpliwie plusy i minusy. Im większe jest uczestnictwo ludnośc

See more       + Add to basket 
Elżbieta Mudrak
Price: 6.00 EUR

Sekty towarzyszą człowiekowi od stuleci i mają ogólnoświatowy charakter. Początkowo związane z religijną płaszczyzną życia, obecnie przenoszą swoje wpływy na ekonomię, edukację, a nawet politykę i rozrywkę, stając się prawdziwym zagr

See more       + Add to basket 
Iwona Chmura-Rutkowska, Joanna Ostrouch
Price: 9.64 EUR

Książka jest autorską próbą analizy i interpretacji doświadczeń współczesnych mężczyzn w wieku od 35 do 40 lat oraz sensów i znaczeń, jakie nadają oni poszczególnym sferom własnego życia i otaczającej rzeczywistości. Stanowi spojrzen

See more       + Add to basket 
Zbyszko Melosik
Offer
Price: 9.64/7.22 EUR

Tytuł „Kryzys męskości” nie został wymyślony w celu prowokacyjnym. Okazuje się, że w wyszukiwarce internetowej Google problemowi kryzysu męskości poświęconych jest niemal 20 000 adresów. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Bryt

See more       + Add to basket 
Teresa Wilk
Price: 4.79 EUR

Przedmiotem rozważań Autorki jest Bukowno, 11-tysięczne miasto należące od 1 stycznia 1999 roku do województwa małopolskiego. Miasteczko, z uwagi na położenie geograficzne u styku dwóch obszarów różnych pod względem kulturowym, społeczny

See more       + Add to basket 
Tomasz Piróg
Out of Print   

W 2004 roku na łamach „Gazety Wyborczej” odbyła się prasowa debata młodzieży o sobie, o swym miejscu w Polsce, Europie i na świecie. Autorów debaty najbardziej poruszają następujące kwestie: panujący w Polsce pesymizm, bezradno
Artur Doliński
Out of Print   

W książce przedstawiono pedagogiczne ujęcie relacji zachowania człowieka uwikłanego w różne sytuacje społeczne. Szczególny nacisk położono na rodzinę i jej szczególne znaczenie w procesie przekazywania wzorów zachowań...
<<   1 2 >>   

683074 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus