Search
ART, MUSIC
<<   1 2 3 4  >>   

Maria Wacholc
Resumption
Price: 9.20 EUR

Prezentowany Śpiewnik polski zawiera wybór pieśni nie tylko patriotycznych i żołnierskich, ale także religijnych (także kolęd), harcerskich, ludowych i towarzyskich. Znalazło się w nim także kilka ulubionych pieśni naszych najwybitniejszych

See more       + Add to basket 
Marzena Staniek
Resumption
Price: 4.79 EUR

Publikacja poświęcona jest zajęciom muzyczno-rytmicznym organizowanym dla dzieci trzy- i czteroletnich. Zajęcia umuzykalniające powinny trwać w grupie dzieci młodszych od 15 do 20 minut. Planując zajęcia, nauczyciel powinien dbać o różnorod

See more       + Add to basket 
Tadeusz Wolak
New Release
Price: 12.06 EUR

Cyfrowo-literowa notacja muzyczna (cylinomuz) powstawała przez wiele lat pracy z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Wyrosła z potrzeby gry na instrumentach i ciekawości niepełnosprawnych dzieci. Dotychczasowe i zalecane metody muzykowania

See more       + Add to basket 
Sylwia Jakubiec
Price: 6.00 EUR

Celem rozważań teoretycznych Autorki oraz badań eksperymentalnych jest próba określenia wpływu aktywności estetycznej wprowadzonej do nauczania zintegrowanego, na rozwój dzieci w młodszym wieku szkolnym, a przede wszystkim na ich rozwój twór

See more       + Add to basket 
Beatrix Podolska
Out of Print   

Proponowana pozycja wydawnicza: "RYTMIKA DLA DZIECI" stawia sobie za cel rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka. Całość obejmuje 120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych w sposób systematyczny z uwzględnieniem stopnia trudnoś
Beatrix Podolska
Resumption
Price: 5.81 EUR

Proponowana pozycja wydawnicza: "RYTMIKA DLA DZIECI" stawia sobie za cel rozwinięcie naturalnej potrzeby rytmu u dziecka. Całość obejmuje 120 zabaw i ćwiczeń rytmicznych przeprowadzanych w sposób systematyczny z uwzględnieniem stopnia trudnoś

See more       + Add to basket 
Anna Kalbarczyk
Price: 4.79 EUR

Tego typu książki nie było dotąd w Polsce na rynku wydawniczym. Autorka skupiła się przede wszystkim na pracy plastycznej z dziećmi zdolnymi, wrażliwymi oraz nieśmiałymi w wieku 5-13 lat...

See more       + Add to basket 
Beatrix Podolska
New Release
Price: 6.78 EUR

Jest to zbiór piosenek dla dzieci, ułożonych według stopnia trudności. Melodie pochodzą z różnych krajów. Skala piosenek i ambitus melodii dostosowane są do możliwości głosowych dzieci od lat trzech do dziesięciu. Teksty są łatwe i zroz

See more       + Add to basket 
Małgorzata Chowaniec
Price: 6.78 EUR

Zeszyt ćwiczeń zgodny jest z programem nauczania oraz kształcenia słuchu i rytmiki w klasie I...

See more       + Add to basket 
Małgorzata Chowaniec
Price: 6.78 EUR

Zeszyt do klasy II utrwala treści programowe klasy I. Nowością są nuty leżące na liniach dodanych górnych i dolnych, wprowadzenie pojęcia metrum, dwugłosu melodyczno-rytmicznego.

See more       + Add to basket 
Małgorzata Chowaniec
Price: 6.78 EUR

Formy muzyczne, transpozycje, polirytmia, synkopa, przedtakt, takty ósemkowe - to nowe tematy. Do każdego tematu uczniowie mają zaproponowane zadania - ćwiczenia...

See more       + Add to basket 
Katarzyna Zachwatowicz-Jasieńska
New Release
Price: 9.64 EUR

Polskie belcanto to podręcznik; zawiera podstawowe wiadomości z zakresu anatomii i fizjologii głosu, wyjaśniające niektóre mylne, a rozpowszechnione pojęcia, zwłaszcza dotyczące oddychania (nieznajomość powszechna – automatyzm tej funk

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 4  >>   

682107 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus