Search
MISCELLANY

Józef Zieliński
New Release
Price: 5.33 EUR

Programowanie w edukacyjnym języku programowania Logo wprowadza uczniów w arkana programowania strukturalnego. Jak wynika z obserwacji autora, uczniowie programujący w szkole bardzo często nie potrafią zadanie podzielić na podzadania. Programowan

See more       + Add to basket 
Bogusław Śliwerski
New Release
Price: 11.62 EUR

Każdy instruktor, który, chcąc zrozumieć i docenić swoiste cechy i wielorakie funkcje harcerskiego przyrzeczenia, powinien najpierw sięgnąć do jego historii. Nie tylko po to, by uczynić zadość starej rzymskiej maksymie, iż „historia j

See more       + Add to basket 
Marek Walancik
Out of Print   

Podjęty przez Autora temat i sposób jego rozwiązania ułatwi niewątpliwie dalsze poszukiwania - prowadzone przez reprezentantów nauk społecznych nad prowadzeniem badań typu activ research, tak istotnych w okresie intensywnej przebiegającej zmia
Paweł Dziwisz
Price: 9.64 EUR

Fenomen upowszechniania się Tarota w życiu publicznym zbiegł się z zainteresowaniami religioznawczymi Autora. Głównym celem pracy było wykazanie związków, jakie zachodzą między Tarotem a religią i udzielenie odpowiedzi na pytania: w jakim s

See more       + Add to basket 
Mirosław Piwowarczyk
Out of Print   

Książka poświęcona aktywności społeczno-kulturalnej polskiej społeczności lokalnej Kalisza to druga z trzech monografii powstałych pod wspólnym hasłem – wielkie „małe ojczyzny”, przedstawiająca aktywność społeczną i k
Mirosław Piwowarczyk
Out of Print   

W pracy przedstawiono najważniejsze przejawy działalności społecznej i kulturalnej społeczności gostynian. Na tej podstawie Autor wykazał charakterystyczne trwałe cechy i wartości kulturowe Wielkopolski i jej małych środowisk lokalnych, wyra
Jurij Głazunow
Out of Print   

Metody wariacyjne należą do metod matematyki stosowanej najczęściej używanych w fizyce, a także modelowaniu matematycznym zjawisk z różnych dziedzin nauk przyrodniczych i technicznych. Zamiarem Autora było napisanie książki, która w przyst
Janusz Czerny
Price: 1.94 EUR

Główne pytanie postawione w tej książce wynika ze zwątpienia, czy otacza nas tylko i wyłącznie materia, czy ewentualnie jeszcze jakieś inne media...

See more       + Add to basket 
Zdzisław Gudzowski
Out of Print   

Autor niniejszej książki na tle politycznej i religijnej historiografii świata poddaje naukowej analizie proroctwa biblijne zawarte w Księdze Daniela i Apokalipsie św. Jana...
Ks. Henryk Łuczak
Out of Print   

W książce zostały zamieszczone relacje z wakacji organizowanych w "spartańskim stylu". Jest ona skierowana zarówno do młodzieży, jak i rodziców, nauczycieli, wychowawców...
Mieczysław Tryba
Price: 4.79 EUR

Książka zawiera przykłady tekstów angielskich zaczerpniętych z różnych obszarów kultury amerykańskiej. Znajduje się w niej ponad 1000 haseł, 1300 przykładów oraz 70 ilustracji...

See more       + Add to basket 


682115 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus