Search
HISTORY

Teresa Siedlar-Kołyszko
Coming Soon:   VIII 2010

Książka zawiera reportaże z ziem II Rzeczpospolitej, powstałe w latach 1986-1996. Wędrówka wiedzie przez wszystkie przedwojenne województwa i ukazuje, co ocalało i kto ocalał, po np. ludobójstwie na Wołyniu. Paradoksalnie w niektórych wojew
Stawiak-Ososińska Małgorzata
Resumption
Price: 10.85 EUR

W pierwszej połowie XIX wieku na rynku wydawniczym zaczęło pojawiać się coraz więcej pozycji mających charakter porad, dyrektyw, kierowanych do coraz szerszego kręgu odbiorców. Pozycje te miały najczęściej formę książkową, choć zdarza

See more       + Add to basket 
Łucja Staniczkowa
New Release
Price: 9.64 EUR

Praca przedstawia obraz Górnoślązaka, ukazanego w 30. latach XX w. w śląskich dziełach epickich i konfrontuje go z przedstawieniem Ślązakach przez publicystów. Bada również...

See more       + Add to basket 
Wnęk Jan
New Release
Price: 8.43 EUR

Książka traktuje o okresie w dziejach Krakowa stosunkowo mało rozpoznanym pod względem naukowym, stanowiącym lukę w dotychczasowych badaniach nad krakowską historiografią...

See more       + Add to basket 
Teresa Siedlar-Kołyszko
New Release
Price: 9.64 EUR

Książka zawiera reportaż ziem przedrozbiorowych. Jest to aktualny „stan posiadania” w latach 1986–1998. Autorka napisała ją, by uzmysłowić Polakom w Polsce i Polakom na świecie, że po wschodnich rubieżach są ciągle Polacy-

See more       + Add to basket 
Teresa Siedlar - Kołyszko
Offer
Price: 14.04/9.64 EUR

„Przetrwali wszystko – wywozili ich do Kazachstanu, na Kołymę i Sybir. Wracali na ziemię przodków, na Inflanty i Żmudź, Wileńszczyznę, na Polesie, Żytomierszczyznę, na ukochane Podole. Niszczeni, wynaradawiani, odradzali się od k

See more       + Add to basket 
Aldona Zakrzewska
Out of Print   

Prezentowana publikacja ma głównie znaczenie poznawcze ważne z historycznego, a także pedagogicznego znaczenia (historia wychowania). Dostępne opracowania omawiające działalność Związku Strzeleckiego w Polsce w latach międzywojennych główn
Andrzej Kurek
Price: 6.78 EUR

Książka nawiązuje do badań poświęconych funkcjonowaniu więziennictwa w czasach Trzeciej Rzeszy. Do dzisiaj wiele aspektów związanych z funkcjonowaniem instytucji więziennej jak i przebywających w niej osób wydaje się być nie do końca odk

See more       + Add to basket 
Tomasz Michalewski
Price: 3.58 EUR

Niniejsza praca stanowi próbę opisania działalności badawczej i pedagogicznej Piotra Świerca, który był czołową postacią życia kulturalnego, zwłaszcza muzycznego, na Śląsku Opolskim. W gronie znawców kultury muzycznej Opolszczyzny Piot

See more       + Add to basket 


682064 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus