Search
GERONTOLOGY

Agnieszka Nowicka (red. nauk.)
Resumption
Price: 8.43 EUR

Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, psycholog

See more       + Add to basket 
Aleksandra Bilewicz
New Release
Price: 4.36 EUR

Publikacja poświęcona Uniwersytetowi Trzeciego Wieku we Wrocławiu spełnia wszystkie warunki dla tego typu monografii. [...] W poszczególnych rozdziałach Autorka ukazuje genezę placówki, jej rozwój, podstawowe kierunki działalności. [...] ...

See more       + Add to basket 
Adam Alfred Zych
Price: 9.64 EUR

Leksykon obejmuje łacznie ponad 1450 haseł rzeczowych, w zdecydowanej większości dotyczących kwestii medycznych, społecznych, ekonomicznych, pedagogicznych, psychologicznych i prawnych...

See more       + Add to basket 


682083 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus