Search
THE SERIES :“DIALOGUE WITHOUT BORDERS”

Rada redakcyjna: Dymara B., Karafka J., Korzeniowska W., Kupka J., Lukášová-Kantorková H., Michałowski S.Cz., Murzyn A., Šimičková H.
Out of Print   

Pierwszy tom serii „Dialog bez granic” zatytułowany: Wspólnota dziedzictwa kulturowego ma na celu ukazanie wartości łączących pokolenia. Stanowią je różnego typu dobra kultury, które...
Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Hana Lukašova-Kantorkova (red. nauk.)
New Release
Price: 9.64 EUR

Świat dzieci i świat dorastającej młodzieży są rozpatrywane z wielu punktów widzenia – pedagogicznego, psychologicznego, socjologicznego, medycznego itd. Dzięki czołowym badaczom i tysiącom przeprowadzonych badań wiemy wiele o tych

See more       + Add to basket 
praca zbiorowa
Price: 9.20 EUR

Rodzina zawsze była najbardziej autentycznym łącznikiem między życiem prywatnym i publicznym. Prawdę tę najlepiej wyrażają słowa Jana Pawła II: „Rodzina jest jednym z najcenniejszych ludzkich dóbr”. Problemy współczesnej

See more       + Add to basket 
Rada redakcyjna: Dymara B., Karafka J., Korzeniowska W., Kupka J., Lukášová-Kantorková H., Michałowski S.Cz., Murzyn A., Šimičková H.
Out of Print   

Pierwszy tom serii „Dialog bez granic” zatytułowany: Wspólnota dziedzictwa kulturowego ma na celu ukazanie wartości łączących pokolenia. Stanowią je różnego typu dobra kultury, które...


683074 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus