Search
PHILOSOPHY

Agnieszka Woszczyk i Dariusz Olesiński (red.)
New Release
Price: 4.84 EUR

Since the beginning of history of philosophy, the specificity of philosophical knowledge, which results from its fundamentality, has manifested itself in the quest for the most general notions which would adequately describe the structure and dynamics

See more       + Add to basket 
Andrzej Murzyn
New Release
Price: 6.78 EUR

Celem niniejszej pracy jest przedstawienie najważniejszych cech Herbartowskiej pedagogiki, która jest w zasadzie filozofią nauczania wychowującego.

See more       + Add to basket 
Adolf E. Szołtysek
New Release
Price: 10.85 EUR

Niniejsza rozprawa Filozofia wychowania moralnego tworzy tryptyk z dwiema wcześniejszymi monografiami: Filozofia wychowania [1998], Filozofia pedagogiki [2003]. Monografia prezentuje wyniki wieloletnich badań: pierwsza publikacja pn. Kontrowersje wok

See more       + Add to basket 
Krzysztof Kalka
Out of Print   

Niniejsza książka ma cel przede wszystkim dydaktyczny: wprowadzenie w historię filozofii. W ostatnich latach ukazało się w języku polskim kilka podobnych podręczników. Ta pozycja jest tylko jedną z wielu...
Sławomir Sztobryn, Małgorzata Miksza (red. nauk.)
Out of Print   

Tematem książki jest historyczny i współczesny dorobek odradzającej się w Polsce dziedziny badań pedagogicznych, jaką jest filozofia wychowania. Zamysłem autorów było postawienie – po raz pierwszy – pytania o stan badań oraz (sy
Piotr Kostyło
New Release
Price: 8.43 EUR

Niniejsza książka jest próbą teoretycznego podjęcia zagadnienia wykluczania i przedstawienia z perspektywy filozoficznej czterech problemów, jakie zarysowują się czy wręcz narzucają w trakcie lektury Wykluczania autorstwa Zbigniewa Kwiecińsk

See more       + Add to basket 
Paweł Walczak
Price: 6.00 EUR

Celem książki jest ukazanie tischnerowkiej filozofii człowieka jako cennego źródła inspiracji pedagogicznych, próba ujęcia jego koncepcji człowieka jako paidei, która stać się może filozoficznym fundamentem nowoczesnej teorii wychowania

See more       + Add to basket 
Dorota Probucka (red. nauk.)
Out of Print   

Książka jest drugim tomem serii „Ogólnopolskie forum etyczne”. Pierwsza publikacja była poświęcona możliwym związkom etyki i polityki. Obecna, druga z kolei dotyczy etycznych aspektów sytuacji krańcowych i granicznych. Zawarte w n
Andrzej Murzyn
Price: 6.00 EUR

W prezentowanej publikacji Autor próbuje zrekonstruować zasadnicze części bardzo bogatego dorobku filozoficznego Johanna Friedricha Herbarta, który jest znany ze swej psychologii, etyki, estetyki i pedagogiki, ale prawie wcale nie jest znany ze sw

See more       + Add to basket 
Piotr Jaroszyński
Out of Print   

W książce Autor próbuje przemierzyć drogę, którą pokonały losy piękna. Piękno rozpatrywane jest z punktu widzenia filozofii, estetyki oraz sztuki. "Piękno, dobro i prawda przez długie wieki z jednej strony wyznaczały w kulturze europejskie
Krzysztof ŚlezińskI
Price: 2.42 EUR

Książka ta stanowi pierwsze po II wojnie światowej opracowanie dydaktyki filozofii uwzględniając współczesne badania z dydaktyki...

See more       + Add to basket 


683067 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus