Search
HEALTH
<<   1 2 3 >>   

Joanna Bulska (red. nauk.)
Offer
Price: 7.22/4.84 EUR

Autorki w swoich artykułach z punktu widzenia społecznego i pedagogicznego poruszają wybrane (z powodu ograniczonych ram książki) współczesne problemy zdrowotne, kładąc nacisk szczególnie na ich zdrowotne konsekwencje, podkreślając niezwyk

See more       + Add to basket 
Mariola Bidzan
Reprint:   VIII 2010

Większość par posiadanie dziecka traktuje jako sprawę oczywistą. Diagnoza niepłodności zwykle jest nieoczekiwana i dla obojga partnerów jest sytuacją bardzo obciążającą emocjonalnie. Z tego względu problem należy jak najszybciej skonsu
Beata Maj
Reprint:   X 2010

Przeobrażenia środowiska życia współczesnego człowieka dokonują się szybciej niż zdolności przystosowawcze ludzkiego organizmu. Nieustannie modernizowana i usprawniana przez niego rzeczywistość zdaje się wymykać spod jego kontroli. R
Andrzej Margasiński
New Release
Price: 9.20 EUR

Recenzowana książka stanowi pierwszą w polskim piśmiennictwie próbę zastosowania współczesnych koncepcji systemowych do analizy funkcjonowania rodzin z problemem alkoholowym (...). Na szczególne wyróżnienie zasługują rozdziały poświęcon

See more       + Add to basket 
Małgorzata Starzomska
Price: 4.79 EUR

Niniejsza publikacja przedstawia wiedzę naukową i kliniczną dla czytelnika szerszego niż środowisko profesjonalistów. Sposób prezentacji aktualnej wiedzy o anoreksji w tej monografii pozwala na dotarcie do: rodziców osób chorych, nauczycieli i

See more       + Add to basket 
Urszula Kierczak, Janusz Janota
New Release
Price: 8.43 EUR

Poradnik zawiera program nauczania wychowania fizycznego, napisany w oparciu o nowa podstawę programową, wraz z propozycjami zajęć fakultatywnych. W poradniku znajdują się także gotowe propozycje podstawowej dokumentacji pracy nauczyciela - rozk

See more       + Add to basket 
Marian Łakomski
New Release
Price: 7.22 EUR

Celem niniejszej publikacji jest opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Taki program będzie nie tylko przekazywał informacje...

See more       + Add to basket 
Alicja Głębocka
New Release
Price: 8.43 EUR

Książka Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi stanowi ważną pozycję naświetlającą znaczenie czynników kulturowych, społecznych i biologicznych w kształtowaniu obrazu ciała. Jest ważną pozycją źródłową zarówno dzięki

See more       + Add to basket 
Emilia Lichtenberg-Kokoszka, Ewa Janiuk, Jerzy Dzierżanowski (red. nauk.)
New Release
Price: 6.00 EUR

„Niepłodność - zagadnienie interdyscyplinarne" jest to opracowanie uniwersalne, opisujące główne nurty etyki, psychologii i medycyny w odniesieniu do problemu niepłodności. Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej proble

See more       + Add to basket 
Agnieszka Zalewska-Meler
New Release
Price: 4.79 EUR

Głównym celem tej publikacji było zaproponowanie (nie)codziennych kategorii opisu zdrowia człowieka. Wśród kryteriów ich wyborów znalazły się przede wszystkim zainteresowania, a zwłaszcza rozpoznanie zjawisk związanych z problematyką zdrow

See more       + Add to basket 
Katarzyna Borzucka-Sitkiewicz
Price: 7.22 EUR

Książka zawiera charakterystykę podstawowych mechanizmów socjalizacji zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem socjalizacji zdrowotnej w rodzinie. Uzasadnia potrzebę promowania zdrowia, koncentrując się przede wszystkim na koncepcji szkoły p

See more       + Add to basket 
Henryk Olszewski
New Release
Price: 19.32 EUR

W pracy omówiono problematykę otępienia czołowo-skroniowego w ujęciu historycznym, poruszono kwestie złożoności diagnostycznej i terapeutycznej przedstawianej choroby, jak również ewolucję zespołu Picka ze szczególnym uwzględnieniem otęp

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 >>   

683070 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus