Search
THE MEDIA AND METHODS OF COMMUNICATIONS
<<   1 2 >>   

Wiesław Sikorski
New Release
Price: 9.20 EUR

The aim of the present book is bringing near to the issue of the wordless mutual communication between a therapist and a patient. Nonverbal communication is treated here as the factor which reinforces the basic process of therapy through not only enric

See more       + Add to basket 
Janusz Gajda
Resumption
Price: 6.00 EUR

Nie bez powodu Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło do szkół obowiązkowy przedmiot – edukację medialną. Dynamiczny rozwój masmediów i hipermediów ma dominujące znaczenie w dokonujących się kulturowo przemianach. Media te decydu

See more       + Add to basket 
Bocheńska-Włostowska Katarzyna
New Release
Price: 10.85 EUR

Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdziemy tu zatem treści odwołujące się do uznanych wyników badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji inter

See more       + Add to basket 
Agnieszka Roguska
New Release
Price: 6.78 EUR

Książka jest pionierską pozycją na rynku podejmującą zagadnienia lokalnej telewizji kablowej w kontekście upowszechniania kultury regionalnej. Osadzona jest na gruncie pedagogiki kultury, teorii edukacji medialnej i regionalnej.

See more       + Add to basket 
Jacek Błeszyński (red. nauk.)
New Release
Price: 12.06 EUR

Prezentowany tom, poruszający zagadnienie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji, powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu wybitnych specjalistów, praktyków i teoretyków takich dziedzin, jak komunikacja interpersonalna, neuropsycholo

See more       + Add to basket 
Marek Ejsmont, Beata Kosmalska
Price: 9.64 EUR

Głównym celem publikacji jest poznanie wartości przekazywanych przez współczesną polską prasę młodzieżową oraz telewizję publiczną i komercyjną, określenie tendencji zmian w mediach pod względem propagowanych przez nie stylów życia or

See more       + Add to basket 
Bogusław Dziadzia
Price: 7.22 EUR

Powszechnie uważa się, że wpływ mediów masowych jest rodzajem oszustwa. Mówiąc o oddziaływaniu mediów używa się zwykle sformułowań w rodzaju: manipulacja, dominacja, władza, ubezwłasnowolnienie, kłamstwo, uprzedmiotowienie, kontrola spo

See more       + Add to basket 
Mirosław Kowalski, Mariusz Drożdż
Price: 8.43 EUR

Codziennie zalewa nas potok wiadomości. Wpatrzeni jesteśmy w bohaterów reality show i seriali. Czy wokół nadal jest świat rzeczywisty czy ten wykreowany przez media? W dużej mierze żyjemy tym, co przedstawią nam gazety, powiedzą prezenterz

See more       + Add to basket 
Daria Zielińska - Pękał
Price: 8.43 EUR

Książka wnosi do stanu wiedzy o mediach i edukacji medialnej nowe elementy, które zasługują na upowszechnienie. Autorkę interesowało bowiem w jaki sposób przemiany dotyczące przechodzenia od starych do nowych form przekazu wpłynęły na

See more       + Add to basket 
Anna Kowal-Orczykowska
Price: 7.22 EUR

Reklama stanowi prawdopodobnie jeden z najbardziej dynamicznych i agresywnych, a zarazem progresywnych, przekazów medialnych, z jakimi ma do czynienia człowiek żyjący w epoce zwanej niekiedy cywilizacją informacji. Za sprawą uwolnienia mechanizm

See more       + Add to basket 
Dorota Kubicka, Anna Kołodziejczyk
Price: 6.78 EUR

Książka odpowiada na rosnące zainteresowanie problematyką mediów masowych, zwłaszcza skutkami i mechanizmami ich działania. W publikacji zaprezentowano dziesięć różnych zagadnień, skoncentrowanych wokół trzech głównych problemów: m

See more       + Add to basket 
Maciej Tanaś (red. nauk.)
Price: 10.85 EUR

Prezentowana publikacja jest owocem pracy wielu autorów, zawiera ich przemyślenia, refleksję wyrosłą na gruncie dociekań empirycznych i doświadczeń zbieranych przez lata w różnych środowiskach akademickich. Autorzy poruszyli m.in. problema

See more       + Add to basket 
<<   1 2 >>   

683073 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus