Search
LITERATURE FOR TEACHER
<<   1 2 3 >>   

Bożena Muchacka przy współpracy Wiesławy Kogut (red. nauk)
Reprint:   X 2010

Książka zawiera dyskusję teoretyków na temat kształcenia nauczycieli przyszłej szkoły, opartą zarówno na wiedzy naukowej, światowych i europejskich raportach edukacyjnych, pracach prognostycznych ośrodków studiów nad przyszłością świat
Maria Węglińska
Resumption
Price: 6.00 EUR

Pozycja ta mówi o tym jak uczyć i nie popaść w rutynę, o poszukiwaniu nowych, lepszych metod i form własnej pracy, o konieczności ciągłego wzbogacania własnej wiedzy teoretycznej i praktycznej...

See more       + Add to basket 
Małgorzata Sławińska
New Release
Price: 9.64 EUR

The present work consists of two parts: the theoretical and research ones. The first part includes three chapters. The first section concerns the functions of kindergartens and their changes from post-war period to the present time.

See more       + Add to basket 
Marek Mencel
New Release
Price: 9.20 EUR

Książka przedstawia funkcjonowanie rad szkół (wskaźnika szkolnej demokracji) w publicznych szkołach podstawowych. Jest to spojrzenie na rady szkoły z punktu widzenia wszystkich podmiotów biorących udział w życiu szkoły, a więc nie tylko dy

See more       + Add to basket 
Dorota Pankowska
Price: 6.78 EUR

Książka jest zbiorem ćwiczeń, zadań i materiałów dydaktycznych, przydatnych w kształceniu pedagogicznym studentów i doskonaleniu zawodowym nauczycieli. Autorka proponuje w niej aktywizujące sytuacje dydaktyczne do wykorzystania na zajęciach

See more       + Add to basket 
Edyta Kahl
New Release
Price: 6.00 EUR

Książka jest wyczerpującym studium historyczno-pedagogicznym doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonego przez ZNP w latach 1944-1989. Ukazuje przemiany związane z przejęciem władzy na ziemiach polskich w 1944 roku oraz budowaniem i umacnian

See more       + Add to basket 
Anna Franczyk, Katarzyna Krajewska
Price: 8.43 EUR

[...] mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi [...] – zachęcał Janusz Korczak. Proces uczenia się małego dziecka, w tym również dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych, polega na dążeniu do wiedzy, rozwijaniu umiejętno

See more       + Add to basket 
Maria Koszmider
New Release
Price: 7.22 EUR

Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie

See more       + Add to basket 
Henryk Moroz (red. nauk.)
New Release
Price: 9.64 EUR

Wszyscy współautorzy są zwolennikami ustawicznej reformy systemu edukacyjnego w Polsce. Chcemy do tej idei zachęcić wszystkich polityków, władze oświatowe, wszystkich nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że .

See more       + Add to basket 
Kazimierz Ostrowski
Price: 8.43 EUR

Problematyka poruszona w książce dotyczy obowiązującej procedury ubiegania się o kolejne awanse zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego. W książce znajdują się kompletne informacje o dawnych i współczesnych przejawach tożsamości zawod

See more       + Add to basket 
Piotr Majewicz i Adam Mikrut (red. nauk.)
Price: 7.22 EUR

Książka poświęcona jest kompetencjom zawodowym pedagogów specjalnych. Intencją redaktorów merytorycznych i autorów poszczególnych rozdziałów było ukazanie wspomnianych kompetencji nie tylko jako umiejętności skutecznego radzenia sobie w r

See more       + Add to basket 
Bożena Muchacka, Mirosław Szymański (red. nauk.)
Price: 11.62 EUR

W dyskusjach nad polską edukacją słyszy się wiele słów krytycznych i podkreślających niedoskonałość naszej szkoły. Źle oceniają ją uczniowie, źle nauczyciele, źle rodzice. Ocenom poddawany jest model kształcenia, często tradycyjny, u

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 >>   

682088 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus