Search
POLITICAL SCIENCE

Sabina Pawlas-Czyż
Out of Print   

Przedmiotem podjętych przez Autorkę badań była problematyka dotycząca nadawcy w procesie komunikowania masowego czyli dziennikarza-publicysty, a przede wszystkim jego opinii, wyobrażeń na temat funkcjonowania w roli polityka zarówno kobiet,
Helena Ostrowicka-Miszewska
Out of Print   

Tytuł książki jest cytatem. Takiej metafory użył w swoim opisie polityki młodzieży jeden z młodych polityków. Ideały młodych ludzi rozsypują się bowiem w konfrontacji z polityczną rzeczywistością „jak porcelana rzucona o betonR
Dorota Probucka (red. nauk.)
Offer
Price: 12.06/7.22 EUR

Proponowany tom poświęcony jest możliwym związkom etyki i polityki oraz dylematom, jakie się z nimi wiążą. Książka jest owocem I Ogólnopolskiego Forum Etycznego, które odbyło się w Krakowie w dniach 15-17 czerwca 2005 roku. Temat przewodn

See more       + Add to basket 
Jan Gancewski, Jan Sobczak (red. nauk.)
Out of Print   

Problematyka prezentowanego tomu obejmuje nie tylko aspekty historyczne relacji Europa – Rosja, poczynając od XIX wieku, ale też współczesne w zakresie stosunków politycznych, gospodarczych, religijnych i kulturalnych. Publikacja ma charakte


682097 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus