Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG
<<   1 2 3 ... 23  >>   

Cabała Monika, Leśniak-Stępień Agnieszka, Szot Renata, Szyszka Katarzyna
New Release
Price: 4.79 EUR

This study is an attempt to look at selective mutism from different perspectives.

See more       + Add to basket 
Dominika Stasiak-Maziarz
New Release
Price: 3.87 EUR

The historical background to a Jewish presence in Canada is very well researched [...] the sections on critical analysis of individual texts are strong and insightful. Good use is made of particular texts as examples of general or theoretical propositi

See more       + Add to basket 
Alison Stenning, Aneta Słowik (Edited)
New Release
Price: 4.84 EUR

The papers published here were first presented at a seminar organised in the School of Geography, Politics and Sociology at Newcastle University in June 2009, when Aneta Słowik was based in Newcastle as a visiting lecturer.

See more       + Add to basket 
Beata Krzywosz-Rynkiewicz, Anna Zalewska and Alistair Ross (Edited by)
New Release
Price: 14.48 EUR

What are young Europeans’ views of their future? What issues concern them, and what are they optimistic about? Where do they find out information and ideas about issues and events? What role do they think they will play in shaping their own futu

See more       + Add to basket 
Eligiusz Madejski, Józef Węglarz
Coming Soon:   X 2010

Książka ma na celu nie tylko zwrócić uwagę Czytelnikowi na najistotniejsze problemy współczesnej szkolnej edukacji fizycznej, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na jakość kultury fizycznej, ale także ułatwić szkołom i nauc
Ryszard Kościelak
Coming Soon:   IX 2010

Autor książki poszukuje odpowiedzi na pytania o uwarunkowania dobrego zdrowia: zachowania dotyczące zdrowia, czynniki ryzyka zachorowań, profilaktyka i promocja zdrowia, skuteczne leczenie i rehabilitacja, poprawa jakości życia. Poszukiwanie odpo
Grażyna Szabelska
Coming Soon:   VII 2010

Autorka przypomina dobitnie, że wychowanie w rodzinie, a więc także patologia w tym zakresie, jest problemem, który nie może zniknąć z obszaru zainteresowań pedagogów. W niniejszej publikacji zastanawia się, czy nauczyciele są w stanie rozpo
Bogusław Śliwerski
Reprint:   X 2010

Publikacja powstała jako dopełnienie wcześniejszych studiów Autora nad współczesnymi teoriami i nurtami wychowania. Książka nie ma charakteru badań historycznych, gdyż zakres analizowanego rozwoju myśli pedagogicznej ma niedługą historię,
Alicja Szerląg (Edited by)
New Release
Price: 9.64 EUR

The issue of health constitutes a crucial element of reflections over both human condition and contemporary world. It significantly embraces the axiological spheres of meanings, with regard to which the individual does not only carry out the process of

See more       + Add to basket 
Maria Koszmider (wybór i opracowanie)
Resumption
Price: 8.43 EUR

The materials are intended for activities in faculties of education and other faculties with a teaching specialization which education standards include general didactics.

See more       + Add to basket 
Bogusław Śliwerski
New Release
Price: 9.20 EUR

The inspiration to write the work was the problem interesting for the Author from the beginning of his scientific work: the issue of self-upbringing as pedagogical category which is still treated marginally. The Author has remarked that as yet the subj

See more       + Add to basket 
Bogusław Śliwerski
New Release
Price: 11.62 EUR

The publication originated as a complement to the earlier Author’s studies of contemporary theories and currents of upbringing. The book does not have the character of historical studies, because the analyzed development of pedagogical thought ha

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 ... 23  >>   

683075 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus