Search
CULTURAL EDUCATION

Title: Edukacja kulturalna dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Out of Print   


Rate a book
Author: Mariola Szczepańska

ISBN number: 83-88030-28-0

Technical information: Wydanie I, Kraków 2000, Format B5, Objętość 304 strony, Oprawa miękka, klejona, folia

Polish version of book

Książka skierowana jest do nauczycieli, studentów i pracowników naukowych kierunków pedagogicznych. W sposób metodyczny i przejrzysty przedstawia znaczenie aktywnego kontaktu dziecka z poezją, prozą i teatrem. Autorka podkreśla fakt, iż od postawy twórczej, kształconej w dziecku od najmłodszych lat, zależy przyszła umiejętność myślenia dedukcyjnego i asocjacyjnego, swoboda stawiania hipotez i tworzenia oryginalnych pomysłów. Książka zawiera założenia i scenariusze spotkań cyklu edukacyjnego "Teatr na miarę dziecka".Back
Back to Catalogue
682101 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus