Search
THE SERIES: ISSUES OF EDUCATION, REHABILITATION AN
<<   1 2 >>   

autorzy: Jerzy Rottermund, Zenon Gajdzica, Anna Klinik
Offer
Price: 87.22/73.85 EUR

KUPUJĄC CAŁĄ SERIĘ WYDAWNICZĄ OSZCZĘDZASZ PONAD 15%; ZAPRASZAMY DO PROMOCJI

See more       + Add to basket 
Anna Klinik (red. nauk.)
New Release
Price: 6.78 EUR

W oddanym do publikacji tomie autorzy podkreślili rolę rodziny i środowiska w uspołecznianiu lub, mówiąc inaczej, przygotowaniu do funkcjonowania w nie zawsze przyjaznym jednostkom niepełnosprawnym środowisku...

See more       + Add to basket 
Zenon Gajdzica (red. nauk.)
New Release
Price: 7.22 EUR

Świat jest pełen barier ograniczających realizację zamierzeń każdego człowieka. Osoby, które w życiu nie doświadczyły niepełnosprawności osobiście lub nie zetknęły się z nią w relacjach z najbliższymi czy nie napotkały jej na swo

See more       + Add to basket 
Zenon Gajdzica (red. nauk)
New Release
Price: 7.22 EUR

Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwarunkowania i efekty procesu kształcenia w ko

See more       + Add to basket 
Jerzy Rottermund (red.)
New Release
Price: 7.22 EUR

Kolejny tom pracy zbiorowej składający się z 16 artykułów jest kontynuacją przekazywania doświadczeń z wykonywanej swojej pracy zawodowej przez autorów poszczególnych prac. W prezentowanej publikacji znajdują się prace o charakterze badawcz

See more       + Add to basket 
Jerzy Rottermund (red.)
New Release
Price: 7.75 EUR

Przekazana Czytelnikom książka Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki zawiera artykuły poświęcone kształceniu i doskonaleniu zawodowemu studentów i osób pracujących z najbardziej potrzebującymi oraz wskazujące na

See more       + Add to basket 
Zenon Gajdzica (red.)
New Release
Price: 7.22 EUR

Praca składa się z dwóch części. Pierwsza to społeczne konteksty socjalizacji osób niepełnosprawnych, druga oscyluje wokół problematyki kompetencji zawodowych i pracy zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza z upośledzeniem umysłowym.

See more       + Add to basket 
Anna Klinik (red. nauk.)
New Release
Price: 7.22 EUR

Tom X „Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych” zawiera 20 interesujących artykułów, które wzbogacają wiedzę czytelnika o istotne elementy pracy z osobami niepełnosprawnymi...

See more       + Add to basket 
Jerzy Rottermund (red. nauk.)
Price: 7.22 EUR

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany

See more       + Add to basket 
Anna Klinik (red. nauk.)
New Release
Price: 7.22 EUR

Zainteresowanie osobami z różnymi rodzajami dysfunkcji, ich potrzebami i możliwościami podlega ciągłej ewolucji. Analizując dane z literatury omawiającej problemy osób niepełnosprawnych w ciągu ostatnich stu lat, można zaobserwować zmiany

See more       + Add to basket 
Zenon Gajdzica, Jerzy Rottermund, Anna Klinik
New Release
Price: 7.22 EUR

Problematyka zawarta w tomie V Problemów edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych oscyluje wokół zagadnień nauczania i wychowania dzieci z ograniczonymi możliwościami...

See more       + Add to basket 
Jerzy Rottermund (red. nauk.)
New Release
Price: 7.75 EUR

Edukacja, rehabilitacja i socjalizacja osób niepełnosprawnych są przedmiotem licznych dyskursów na gruncie medycyny, psychologii, socjologii, prawa, antropologii, pedagogiki i pedagogiki specjalnej. Rezultatem tego jest wzmocnienie troski o osoby b

See more       + Add to basket 
<<   1 2 >>   

682119 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus