Search
ART THERAPY

Katarzyna Szeliga (red.)
Resumption
Price: 8.43 EUR

The book is the result of Poland-wide Literary Contests entitled “We Write Fairy Tales Together with Guziolek” – organized by the Author of “A History of Guziolek” (IMPULS Publishing House, Cracow 2005) which enjoyed a gre

See more       + Add to basket 
Ewelina J. Konieczna (red.nauk.)
Resumption
Price: 7.22 EUR

The book includes exceptional screenplays intended for work with a group. The main aim of the published texts is prevention and work with emotions.

See more       + Add to basket 
Joanna Gładyszewska-Cylulko
Resumption
Price: 8.43 EUR

W dzisiejszych konsumpcyjnych czasach, gdzie współzawodnictwo, izolacja i samotność zwiększają swój zasięg, rośnie także populacja dzieci nieśmiałych, które nie radzą sobie w kontaktach społecznych. W zapobieganiu utrwalania nieśmiało

See more       + Add to basket 
Małgorzata Olczak
New Release
Price: 11.62 EUR

Książka odnosi się do potrzeby i konieczności podejmowania różnych działań sprzyjających twórczości i kreatywności, tworzeniu i aktywności twórczej, rozwijaniu i kształceniu dyspozycji twórczych i postawy twórczej. Przedstawiony w pra

See more       + Add to basket 
Agnieszka Łaba
New Release
Price: 4.36 EUR

W prezentowanych w tomiku bajkach – będących podstawą mojej pracy z dziećmi - wykorzystałam rym, stąd ich nazwa – bajki rymowane. Rym miał pełnić funkcję głównie instrumentacyjną, która polegała na wprowadzeniu bogatszej post

See more       + Add to basket 
Beata Borowska-Beszta
New Release
Price: 7.22 EUR

Celem tej publikacji jest ukazanie kulturoterapii jako części procesu akultu­racji osób dorosłych i ich habilitacji kulturowej, na co autorka zwraca uwagę w rozdziale poświęconym terapii przez narrację i pisanie twórcze. W niniejszej książc

See more       + Add to basket 
Ewelina J. Konieczna
Price: 7.22 EUR

Arteterapia w wąskim znaczeniu obejmuje terapię z użyciem sztuk plastycznych, w szerokim znaczeniu obejmuje natomiast muzykoterapię, biblioterapię, a ponadto działania terapeutyczne z wykorzystaniem teatru, filmu oraz malarstwa, rzeźby, grafiki

See more       + Add to basket 


682126 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus