Search
THE SERIES : WORD AND PICTURE MATERIAL…

Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
New Release
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek f, fi, w, wi, ł, ch (h) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Offer
Price: 34.87/29.54 EUR

KUPUJĄC CAŁĄ SERIĘ WYDAWNICZĄ OSZCZĘDZASZ 15%!!!: ZAPRASZAMY DO PROMOCJI

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 3.87 EUR

Materiał w postaci wyrazów i obok narysowanych czarno-białych obrazków przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek ś, ź, ć, dź w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek s, z, c, dz w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek sz, ż, cz, dż w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i całych zdaniach...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
New Release
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do utrwalania w układach opozycyjnych głosek po wcześniejszym wyćwiczeniu ich artykulacji w izolacji, sylabach, wyrazach i zdaniach...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek r, l w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek k, ki, g, gi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 3.87 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek p, pi, b, bi w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna...

See more       + Add to basket 
Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek
Price: 2.37 EUR

Materiał przeznaczony jest do ćwiczeń prawidłowej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni (ń) w wyrazach w nagłosie, śródgłosie i wygłosie; wyrażeniach i zdaniach oraz w opozycji bezdźwięczna-dźwięczna...

See more       + Add to basket 


682067 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus