Search
ALTERNATIVE PEDAGOGY
<<   1 2 3 >>   

Tomasz Szkudlarek, Bogusław Śliwerski
Resumption
Price: 9.20 EUR

Pedagogika poszukuje łatwości i oczywistości. Wszelkie koncepcje, które nie są łatwe ani oczywiste, mają małe szanse na wejście w obieg powszechny, na uzyskanie statusu „kanonu” myśli o wychowaniu. Nie jest to zjawisko nowe ani za

See more       + Add to basket 
Bogusław Śliwerski
Resumption
Price: 9.64 EUR

Już w pierwszym rozdziale Autor pisze o potrzebie prowadzenia badań metateoretycznych i porównawczych wskazując jak wiele wiąże się z tym problemów. Przedstawienie współczesnych teorii i nurtów wychowania rozpoczęte zostało od zaprezentowa

See more       + Add to basket 
Artur Brühlmeier
Resumption
Price: 9.20 EUR

Luźne zestawienie oddzielnych rozpraw, z których składa się publikacja napisanych w różnym czasie i dla różnych odbiorców ma tę zaletę, że czytelnik, zajmując się pojedyn­czym tematem, ma zawsze zamkniętą w sobie całość...

See more       + Add to basket 
Bogusław Śliwerski
Price: 10.85 EUR

W części drugiej Pedagogiki alternatywnej znajdują się publikacje o dość zróżnicowanej treści. Tematem kilku publikacji jest edukacja zintegrowana na etapie wczesnoszkolnym. Najdłużej realizowana reforma tego szczebla szkolnictwa stanowi pod

See more       + Add to basket 
Bogusław Śliwerski
New Release
Price: 62.76/53.03 EUR

KUPUJĄC CAŁĄ SERIĘ WYDAWNICZĄ OSZCZĘDZASZ 15,50%!!!: ZAPRASZAMY DO PROMOCJI

See more       + Add to basket 
Hubertus von Schoenebeck
New Release
Price: 6.78 EUR

W książce udzielono odpowiedzi na 30 zarzutów wobec koncepcji wolności od wychowania, jej teorii i praktyki, które zostały postawione przez specjalistów od nauk o wychowaniu. Wobec każdego zacytowanego, obszernego fragmentu tekstu pedagogiczneg

See more       + Add to basket 
Hubertus von Schoenebeck
New Release
Price: 6.00 EUR

Zbiór tematów wokół koncepcji Amication zawiera 100 tekstów dotyczących teorii, praktyki, doświadczenia, dzieci, politycznej emancypacji dziecka, prawa wyborczego dla dzieci, szkoły, dorosłych, miłości własnej, partnerstwa, etyki, emocjonal

See more       + Add to basket 
Hubertus von Schoenebeck
New Release
Price: 5.81 EUR

Miłość własna pozbawiona egoizmu jest ba­zą dla pokoju i indywidualnego szczęścia. Zdolność do odczuwania miłości własnej mamy w sobie od momentu narodzin, jednak bardzo rzadko ma ona możliwość rozwinąć się, ponieważ dzieci dorastaj

See more       + Add to basket 
Hubertus von Schoenebeck
Price: 5.33 EUR

Konstruktywny postmodernizm charakteryzuje się tym, że za podstawę przyjmuje równoważność poszczególnych zjawisk, które w swej różnorodności traktowane są jako godne uwagi w jednakowym stopniu. Dlatego oczywiste wydaje się to, że dzieci,

See more       + Add to basket 
Tomasz Szkudlarek
New Release
Price: 9.64 EUR

Niniejsza książka mieści się, pod względem poruszanej w niej problematyki, w obszarze zainteresowań pedagogiki kultury. Autor pyta w niej o współczesność, próbuje nadać zachodzącym w niej przeobrażeniom jakiś - na własny użytek zdefini

See more       + Add to basket 
Zbyszko Melosik, Tomasz Szkudlarek
New Release
Price: 10.85 EUR

Książka ta dotyczy relacji między społeczeństwem i społeczną konstrukcją podmiotowości, wiedzą o społeczeństwie (nauką społeczną, pedagogiką) oraz sferą fikcji: tekstów, ich kontekstów i interpretacji. Nie jest jasne, i nie będziemy

See more       + Add to basket 
Tomasz Szkudlarek
New Release
Price: 9.64 EUR

Zasadnicza oś rozważań prezentowanych w niniejszej książce osadza się w kategoriach wiedzy i wolności. Są to podstawowe pojęcia, które powinny być poddane analizie przy próbie krytycznej interpretacji krytycznej pedagogiki emancypacyjnej i

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 >>   

682093 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus