Search
PEDAGOGY OF DISABLED PERSONS
<<   1 2 3 ... 8  >>   

Wanda Baranowska
Coming Soon:   IX 2010

Książka jest wynikiem poznawczego poszukiwania ucznia z ADHD w przestrzeni szkolnej, w której odnajdujemy także osoby nauczycieli, z ich osobistymi nastawieniami i ograniczeniami. Na tle medycznej, psychologicznej i pedagogicznej wiedzy o tytułow
Barbara Irena Ignaciuk
New Release
Price: 4.36 EUR

On the market we have more and more titles concerning work with children with ADHD, but the recommended book differs from the others in many respects. It treats a young person more comprehensively what enables the reader to characterize the child takin

See more       + Add to basket 
Barbara Winczura (Ed.)
New Release
Price: 11.62 EUR

We are happy to give to readers’ hands a book that in many detailed issues brings near to the brink of understanding of autism.

See more       + Add to basket 
Joanna Święcicka
New Release
Price: 3.58 EUR

The publication has the character of self-help book that includes specific, very simple and clear tips concerns work with the child with Asperger’s Syndrome. It is directed to all teachers, especially those who work in all-accessible schools, but

See more       + Add to basket 
Iwona Kopaczyńska, Agnieszka Nowak-Łojewska
Reprint:   X 2010

Od 1999 roku, zgodnie z założeniami reformy edukacji, edukację wczesnoszkolną określa się jako zintegrowaną. Hasło to – wielokrotnie wymieniane – w dokumentach reformy nie jest bliżej scharakteryzowane i sprecyzowane. Konsekwencje
Lucyna Bobkowicz-Lewartowska
Resumption
Price: 6.00 EUR

Prezentowana praca zawiera m. in. badania autorki dotyczące wpływu procesu terapeutycznego na stopień autyzmu i rozwój psychoruchowy...

See more       + Add to basket 
Ewa Pisula, Dorota Danielewicz (red. nauk.)
Resumption
Price: 9.64 EUR

Książka stanowi kontynuację zbioru Terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia opublikowanego w 2003 roku w Wydawnictwie Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Praca składa się z czterech części. Pierwszą z nich poświęcono

See more       + Add to basket 
Agnieszka Woynarowska
New Release
Price: 8.43 EUR

Rozważania podjęte w tej publikacji zmierzają do odpowiedzi na pytanie jak we współczesnym społeczeństwie polskim „mówiona” jest niepełnosprawność intelektualna w dyskursach uruchamianych w sytuacjach publicznych i prywatnych ora

See more       + Add to basket 
Marta Wiśniewska
Resumption
Price: 4.36 EUR

Książka jest zbiorem doświadczeń zawodowych i osobistych autorki. Opisuje w niej bowiem swoje doświadczenia, które zdobyła (i nadal zdobywa) jako matka niepełnosprawnego dziecka oraz jako terapeutka dzieci z głębokimi zaburzeniami w rozwoju..

See more       + Add to basket 
Iwona Dąbrowska-Jabłońska(red.nauk.)
Resumption
Price: 6.00 EUR

Książka omawia problematykę terapii dzieci i młodzieży w ujęciu zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. Czytelnik znajdzie tutaj podstawowe wiadomości na temat różnych zaburzeń oraz praktyczne wskazówki, jak tą wiedzę wykorzystać w p

See more       + Add to basket 
Remigiusz J. Kijak
Resumption
Price: 11.62 EUR

Omawiana w niniejszej pracy problematyka dotyczy ważnej sfery ludzkiego życia – seksu. Seks nie oznacza tylko reprodukcji i zaspokojenia popędu biologicznego. Związany jest integralnie z całą osobowością, wzbogaca rozwój człowieka, rozw

See more       + Add to basket 
Bogusława Beata Kaczmarek (red.)
New Release
Price: 11.62 EUR

Prezentowana książka Trudna dorosłość osób z zespołem Downa. Jak możemy wspomóc? kreśli przed czytelnikiem fundamentalne pytania. Autorzy poszczególnych tekstów próbują zmierzyć się z nieznanym obszarem ludzkiego doświadczenia i wypeł

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 ... 8  >>   

682085 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus