Search
PROGRAMS, SCREENPLAYS
<<   1 2 3 >>   

Jolanta Zabielska
New Release
Price: 4.79 EUR

The book The Idea for Not Cliched School Ceremony consists of 14 chapters. Each of them offers another theatrical form connected with a school ceremony...

See more       + Add to basket 
Elżbieta Dzionek, Małgorzata Gmosińska
New Release
Price: 2.91 EUR

Książka zawiera gotowe scenariusze zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym. Autorki w konstruowaniu zabaw wykorzystały koncepcję Celestyna Freineta i techniki twórcze, a także strukturę zajęć według koncepcji "Stowarzyszenia Pedagogów Zabaw

See more       + Add to basket 
Krzysztof Zajączkowski
New Release
Price: 6.78 EUR

Książka adresowana jest do nauczycieli klas I-III. Składa się ona z części teoretycznej, w której umieszczono podstawowe informacje niezbędne do realizacji zajęć (również wskazówki metodyczne) oraz części praktycznej obejmującej 40 scen

See more       + Add to basket 
Danuta Kmita Dorota Kamysz-Figa
New Release
Price: 6.78 EUR

Program powstał na podstawie doświadczenia Autorek, obserwacji zainteresowań współczesnych dzieci oraz chęci uczynienia wychowania procesem interaktywnym – ja wychowuję dziecko, a ono zmienia także mnie.

See more       + Add to basket 
Alicja Iwanowska, Cecylia Januszek, Mariola Kwiatkowska-Łozińska
New Release
Price: 4.79 EUR

Przewodnią zasadą towarzyszącą tej pracy jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz troski nauczyciela o optymalny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz prawidłowy rozwój mowy każdego dziecka, a także ma on na względzie dob

See more       + Add to basket 
Renata Wiącek
Price: 4.79 EUR

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach...

See more       + Add to basket 
Wojciech Śliwerski
New Release
Price: 2.91 EUR

Wiosenne wyprawy, scenariusze topienia Marzanny, gry i zabawy, geneza ludowej tradycji.

See more       + Add to basket 
Wojciech Śliwerski
New Release
Price: 2.91 EUR

Troska o zapewnienie sobie powodzenia i szczęścia towarzyszyła wszystkim ludom przez wieki i stąd w ich życiu liczne były wróżby, magiczne zabiegi i zaklęcia...

See more       + Add to basket 
Elżbieta Maria Minczakiewicz
Price: 8.43 EUR

W książce znalazły się przykłady planowania pracy zarówno dziećmi przedszkolnymi, jak i dziećmi starszymi z poważnymi deficytami rozwoju intelektualnego, które czasem wymagają zupełnie innych metod i warunków pracy. Zamieszczone w książc

See more       + Add to basket 
Teresa Pluta
Price: 5.81 EUR

Prezentowany program obejmuje problematykę zapobiegania i zwalczania agresji wśród dzieci. Stanowi podstawę działalności wychowawczej w świetlicy szkolnej, ukierunkowanej na przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku.

See more       + Add to basket 
Teresa Samulczyk-Pawluk
Out of Print   

Problematyka podjęta w książce dotyczy edukacji teatralnej – na tle edukacji kulturalnej – dzieci i młodzieży. Autorka omówiła pojęcie i specyfikę teatru szkolnego oraz jego funkcje, dzieje teatrów szkolnych, ich najważniejsze ko
Maria Walczowska-Dutka
Price: 4.79 EUR

Książka skierowana jest do nauczycieli, terapeutów, rodziców, katechetów i tych osób, które w jakikolwiek sposób kształtują życie osób niepełnosprawnych. Powstała ona z buntu przeciwko konserwatywnej postawie osób odpowiedzialnych za l

See more       + Add to basket 
<<   1 2 3 >>   

683076 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus