Search
GUIDES

Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki
New Release
Price: 4.79 EUR

„Pisanie prac i sztuka ich prezentacji” to opracowanie adresowane do uczniów szkół średnich i studentów, a także rodziców i nauczycieli - którzy jako twórcy i opiekunowie twórców mają kontakt z rozmaitymi pracami pisemnymi.

See more       + Add to basket 
Maria Węglińska
New Release
Price: 4.36 EUR

Jest to książka niezbędna dla studentów - uczestników seminariów magisterskich, głównie kierunków humanistycznych. Pozycja składa się z trzech części...

See more       + Add to basket 
Beata Szczygieł
Price: 3.87 EUR

Książka zawiera analizę pracy Autorki z dzieckiem specjalnej troski, organizację pracy w klasie integracyjnej oraz przykłady gier i zabaw kształcących i pobudzających, przeznaczonych dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

See more       + Add to basket 
Agnieszka Mikina, Bożena Zając
Price: 3.58 EUR

Jest to poradnik umożliwiający skuteczne wdrażanie metody projektów do praktyki szkolnej. Główna tematyka książki ukierunkowana jest na techniki kształtowania umiejętności ponadzawodowych uczniów...

See more       + Add to basket 
Edyta Zierkiewicz
Price: 8.43 EUR

Autorka podejmuje temat niezwykle ważny w perspektywie jednostkowej i społecznej. Poradniki można traktować jako szansę poprawy kondycji psychicznej członków społeczeństwa, zwłaszcza w sytuacji, w której oferta pomocowa jest ciągle zbyt sk

See more       + Add to basket 
Irena Adamek
Out of Print   

Przedszkole i klasa szkolna sprzyjają powstawaniu naturalnych warunków do podejmowania przez dziecko aktywności w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów wynikających z codziennych zajęć, zabaw i gier dydaktycznych.
Beata Dyrda (red.)
Price: 4.79 EUR

Książka podejmuje ważną i aktualną problematykę stymulowania rozwoju aktywności twórczej i inteligencji emocjonalnej dzieci, uczniów i młodzieży. Teksty zawarte w publikacji starają się przybliżyć podstawową wiedzę z problematyki twór

See more       + Add to basket 
Barbara Arusztowicz
Out of Print   

Myślą przewodnią książki są słowa dziecka obarczonego schorzeniem narządu ruchu: „Życie jest moja miłością, mimo że jestem chory, urody tego świata nie zamieniłbym na nic innego” ...


682092 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus