Search
PSYCHOLOGY
<<   1 2 3 ... 5  >>   

Mariola Szczepańska, Elżbieta Gaweł-Luty
Resumption
Price: 5.81 EUR

The book is intended for practising teachers as well as students of the faculty of education. The publication has the theoretical and-practical character. In the first two sections the Authors have presented the notion of values, types of values and th

See more       + Add to basket 
Musialska Kinga
New Release
Price: 6.78 EUR

The book presents the issue of life aspirations of young people entering into adulthood and their educational, occupational, material, living, personal and family pursuits. The publication also shows the connection between psychological...

See more       + Add to basket 
Teresa Rostowska
New Release
Price: 8.43 EUR

The aim of the book is psychological characteristic of human behaviour connected with family and occupational life and indicating of how roles and tasks performed in the frame of that areas of human life can influence on life satisfaction...

See more       + Add to basket 
Beata Kolek
New Release
Price: 7.22 EUR

The book is a study between philosophy and psychology. It concerns the thanatological issues (i.e. connected with the psychology of death, dying and mourning, etc.) against the background of the philosophical considerations on man.

See more       + Add to basket 
Stanisław Leon Popek
Price: 12.06 EUR

Publikacja jest wykładnią nie tylko wiedzy, doświadczenia osobistego, lecz także przyjętego systemu wartości. Takie nastawienie pozwalało autorowi na wybiórcze traktowanie materiału historycznego (dzieł sztuki) oraz wielu opracowań naukowych

See more       + Add to basket 
Renata Gardian
Resumption
Price: 8.43 EUR

Książka jest pierwszym opracowaniem na polskim rynku na temat zjawiska sponsoringu jako formy prostytucji dokonującego się m.in. w środowisku studenckim. Głównym celem książki jest zaprezentowanie przeprowadzonych badań, które potraktowane s

See more       + Add to basket 
Jacek Jarosław Błeszyński
New Release
Price: 7.22 EUR

Zgromadzony i opracowany w książce materiał powinien zainteresować nie tylko osoby, które pragną przysposobić dziecko lub już je przysposobiły, ale również kadrę ośrodków adopcyjno-opiekuńczych, studentów i słuchaczy pedagogiki opieku

See more       + Add to basket 
Magda Karkowska, Tomasz Skalski
New Release
Price: 9.20 EUR

Książka zatytułowana „Kultura -tożsamość-socjalizacja” jest zbiorem tekstów, które dotyczą problematyki kultury i jej wpływu na kształtowanie tożsamości każdego z nas we współczesnym świecie. Zagadnienia omówione w poniż

See more       + Add to basket 
Joanna Różańska-Kowal
New Release
Price: 8.43 EUR

Książka przeznaczona jest głównie dla psychologów, prawników, pedagogów zajmujących się w pracy naukowej i zawodowej problematyką niedostosowania społecznego, patologii społecznej, wychowania i resocjalizacji. Powinna ona zainteresować prz

See more       + Add to basket 
Gabriela Chojnacka-Szawłowska
New Release
Price: 8.43 EUR

Monografia adresowana jest do szerokiego grona osób zainteresowanych problematyką zdrowia, jego profilaktyką i promocją, a szczególnie do studentów tych kierunków, których zadaniem jest wyposażenie absolwentów w podstawy wiedzy przygotowując

See more       + Add to basket 
Bronisław Grulkowski
Out of Print   

Problematyka określana pojęciami „być” i „mieć” jest podejmowana w różnym znaczeniu i w ramach różnych teorii, w wielu dziedzinach ludzkiego poznania. Zajmowali się nią filozofowie, teologowie, socjologowie, pedagodzy
<<   1 2 3 ... 5  >>   

690634 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus