Search
PSYCHOLOGY

Title: Skala Postaw Być i Mieć
Podręcznik

Out of Print   


Rate a book
Author: Bronisław Grulkowski

ISBN number: 978-83-7308-853-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2007 Format B5 Objętość 52 strony Oprawa miękka, klejona, folia matowa Książka dostępna również w postaci elektronicznej e-book! http://e-book.impulsoficyna.pl/

Polish version of book

             Problematyka określana pojęciami „być” i „mieć” jest podejmowana w różnym znaczeniu i w ramach różnych teorii, w wielu dziedzinach ludzkiego poznania.   Zajmowali się nią filozofowie, teologowie, socjologowie, pedagodzy oraz psycholodzy. Kwestia ta budzi również szerokie zainteresowanie społeczne. W okresie wielu przemian ekonomicznych, kulturowych i społecznych, kryzysu moralnego i ekologicznego, dominacji życia konsumpcyjnego liczni autorzy prac naukowych odwołują się w analizie egzystencjalnej sytuacji człowieka do rozróżnienia, rozumianych opozycyjnie „być” i „mieć” (zob. np. Jan Paweł II, 1979, 1982).

            Autor scharakteryzował w prezentowanej monografii narzędzie badawcze, jakim jest Skala Postaw, pod kątem teoretycznym i psychometrycznym. Adresatami podręcznika jest głównie grono psychologów, ale także inne osoby zainteresowane tym zagadnieniem. W książce znajduje się osobno zamieszczony test.

       

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                                    

 

                     

 


 Back
Back to Catalogue
553490 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus