Search
EDUCATION, PEDAGOGY, UPBRINGIG

Title: Zjawisko prostytucji w doświadczeniach prostytuujących się kobiet

Price: 9.20 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Katarzyna Charkowska

ISBN number: 978-83-7587-276-7

Technical information: Wydanie I, Kraków 2010, Format B5, Objętość 216 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Zagadnienie należy do drażliwych kwestii społecznych, ale nadal skąpo wyjaśnionych w czasach współczesnych w Polsce. Pojawiły się np. nowe okoliczności co do form i motywów uprawiania tego procederu przez polskie dziewczęta i kobiety (sponsoring). (…) Dane na temat procederu prostytucji kobiet polskich zostały uzyskane poprzez wywiad internetowy od niewielkiej populacji. Chociaż materiał o charakterze jakościowym stanowi dobrą ilustrację badanej kwestii i wyjaśnia ją dostatecznie.

 

Z recenzji

prof. zw. dr hab. Stanisława Kawuli

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

Stanowi ona bogate i fachowo przygotowane studium wiedzy na temat współczesnej kobiecej heteroseksualnej prostytucji. Autorka fachowo porusza się po obszarach teoretycznych współczesnej pedagogiki, socjologii, seksuologii i antropologii kultury, dokonując rzetelnego przeglądu nowych prac teoretycznych i ujęć badawczych, powstałych na gruncie polskim. (…) Przedłożoną mi do recenzji książkę (…) uważam za nowatorską, twórczą, oryginalną i  interdyscyplinarną analizę zjawiska prostytucji w Polsce. Książkę mogącą nie tylko czytelnika zaciekawić, ale przede wszystkim pobudzić do refleksji, nauczyć wieloaspektowego postrzegania tego - co zdawało mu się oczywiste, a tym samym społecznej tolerancji wobec kobiet, których życiowe losy potoczyły się często niezgodnie z jego własnym systemem wartości. To „uwrażliwienie społeczne” na doświadczenia i przeżycia kobiet prostytuujących się uważam za najcenniejszy walor rekomendowanej do wydania pracy.

 Z recenzji

dr Doroty Zaworskiej-Nikoniuk

 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 Back
Back to najczęściej kupowanych
670606 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus