Search
THE MEDIA AND METHODS OF COMMUNICATIONS

Title: Akademia umiejętności interpersonalnych
20 spotkań z komunikacją

Price: 10.85 EUR
+ Add to basket
New Release   


Rate a book
Author: Bocheńska-Włostowska Katarzyna

ISBN number: 978-83-7587-043-5

Technical information: Wydanie I, Kraków 2009, Format B5, Objętość 240 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book
Książka Katarzyny Bocheńskiej zasługuje na uwagę, gdyż umiejętnie łączy walory popularnonaukowe z poradnikowymi. Znajdziemy tu zatem treści odwołujące się do uznanych wyników badań naukowych z obszaru szeroko rozumianej komunikacji interpersonalnej, dotyczące jej praktycznego znaczenia, jak również doskonalenia umiejętności w jej zakresie. Z tego względu odbiorcami tej publikacji mogą być osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką komunikacji międzyludzkiej, studenci różnych kierunków (zwł. psychologii społecznej, pedagogiki, politologii, socjologii itp.) oraz tak zwani przeciętni czytelnicy.
 
„Akademia umiejętności komunikacyjnych”  – jak sugeruje tytuł – ma przede wszystkim na celu edukację zdolności komunikacyjnych. Z tą książką nie jest to trudne - autorka sprawnie operuje językiem, a przy tym posługuje się elementami wykładu, przytacza wiele ciekawych przykładów, podaje propozycje ćwiczeń. Publikacja ta ma zatem z jednej strony olbrzymie walory poznawcze (pozwala zdobyć dużą wiedzę o komunikacji interpersonalnej), z drugiej natomiast umożliwia doskonalenie własnych umiejętności interpersonalnych.
 
Książka wyróżnia się również dopracowaną stroną edytorską – liczne schematy i rysunki obrazują opisywane zjawiska oraz ułatwiają lepsze zrozumienie prezentowanych zagadnień. Praca składa się z 20 części, logicznie skonstruowanych, tworzących komplementarną całość, a przy tym napisanych z dużą znajomością rzeczy, niebanalnym, bogatym, a przy tym zrozumiałym i komunikatywnym językiem.

 

 

 


 

Książka dostępna w wersji elektronicznej w witrynie

 

 Back
Back to najczęściej kupowanych
683076 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus