Search
GERONTOLOGY

Title: Wybrane problemy osób starszych

Price: 8.43 EUR


Rate a book
Author: Agnieszka Nowicka (red. nauk.)

ISBN number: 978-83-7587-370-2

Technical information: Wydanie III, Kraków 2010, Format B5, Objętość 298 stron, Oprawa miękka, klejona, folia matowa

Polish version of book

Wzrost populacji ludzi w starszym wieku powoduje, że w wielu krajach obserwuje się rosnące zainteresowanie tą generacją. Sytuacja życiowa i problemy ludzi starych stały się przedmiotem badań oraz rozważań teoretycznych pedagogów, psychologów, socjologów, polityków, ekonomistów, demografów. Starzejące się społeczeństwo i zaspokajanie jego potrzeb jest wyzwaniem dla służb społecznych.

Zwrócenie uwagi na wybrane problemy osób w starszym wieku, było przesłaniem niniejszego opracowania, które składa się z trzech uporządkowanych problemowo części.

Pierwszą część poświęcono biologicznym, psychologicznym i społecznym aspektom starzenia się i starości. W drugiej części znajdują się rozważania na temat funkcjonowania osób starszych w różnych środowiskach (rodzina, dom pomocy społecznej) oraz ról społecznych oraz związanych z tym trudnościami. W trzeciej części przedstawiono problematykę dotyczącą wybranych form aktywności i terapii ludzi starych.

 

 


 Książka dostępna w wersji elektronicznej
w
 następujących witrynach

 

 

                               

                     

 


 


Look:

Back
Back to Catalogue
590404 members visited us.
Copyright © 2009 ARTplus